Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

Obliczanie ławy fundamentowej jako belki ciągłej na podporach nieprzesuwnych

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Założenie umożliwiające obliczanie ławy fundamentowej jako belki ciągłej na podporach nieprzesuwnych, jest możliwe wówczas, gdy konstrukcja górna budynku jest całkowicie sztywna i uniemożliwia wzajemne przesuniecie słupów. Warunek ten spełnia na przykład tarcza oparta na slupach, ale nie spełnia go układ poprzeczny ram opartych na wspólnej ławie fundamentowej – ujęcie takie nie jest uzasadnione. Górny rygiel łączący układy poprzeczne nie stanowi dostatecznie sztywnego powiązania słupów. W pierwszym przykładzie można liczyć się z położeniem punktów podparcia na jednej linii. Wynikające z takiego obliczenia wartości oddziaływań ławy na słupy różnią się od występujących sił w słupach. Wartości tych różnic są pewną miarą stosowalności tej metody w danym przypadku. W przypadku występowania obciążeń o stał e j wartości i w stałych odstępach na długiej ławie fundamentowej do ustalenia rozkładu reakcji podłoża pod ławą można przyjąć rozkłady naprężeń w gruncie. Najprawdopodobniejszy rozkład naprężeń w gruncie, w przypadku malej sztywności ławy. Rozkład ten można w przybliżeniu zastąpić wykresami trójkątnymi, w których 4 Po —0,3P Er. Podstawa trójkąta a=2P/Po. W przypadku ławy sztywniejszej wystąpi bardziej równomierny rozkład reakcji podłoża. W tym przypadku wzory prowadzą do zachodzenia na siebie trójkątów naprężeń w przęsłach, co uwzględnia się przez odpowiednie sumowanie rzędnych. Przyjęcie tego rodzaju rozkładów reakcji podłoża ma lepsze uzasadnienie teoretyczne niż rozkładu liniowego, dając podobne udogodnienia obliczeniowe. [hasła pokrewne: pejzaże zimowe, cennik wienerberger, oranżeria pergamin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cennik wienerberger oranżeria pergamin pejzaże zimowe