Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

Porównanie parametrów

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Wszystkie współczynniki po lewej stronie równania można sprowadzić za pomocą zależności do nieznanych parametrów au. Po prawej stronie równania występują znane współczynniki bu rozwinięcia obciążenia zewnętrznego. Porównanie parametrów przy tych samych potegach zmiennej niezależnej prowadzi do ułożenia nieskończonego układu równań, W praktyce trzeba ograniczyć się do skończonej liczby wyrazów szeregu. Metodyka obliczeń praktycznych oparta jest na następującym po— dziale: 1) belki nieskończenie sztywne, 2) belki sprężyste: a) nieskończenie długie, b) półnieskończone, c) krótkie. Belka jest nieskończenie sztywna, według Gorbunowa-Posadowa, gdy 1, przy czym: Eu, — parametry podłoża, EJ — sztywność belki, — długość belki, b — szerokość belki. Gorbunow-Posadow podaje szczegółowe rozwiniecie tej metody, przykłady obliczeń oraz przystosowane do potrzeb praktyki niezbędne tablice i nomogramy. Metoda numeryczna. Ograniczenie się do skończonej liczby wyrazów szeregów potęgowych, przyjmowane w metodzie Gorbunowa-Posadowa, skłoniło do opracowania toku postępowania z góry zakładającego rozwiązania jedynie numeryczne, zamiast ogólnych. W tym celu Zemoczkin buduje model statyczny belki na półprzestrzeni sprężystej, jako układ belkowy oparty na skończonej liczbie podpór. Zakłada się przy tym na ogól, że podpory są rozmieszczone pod belką w jednakowych odstępach, chociaż można odstąpić od tego założenia bez szczególnych trudności. Ława na półprzestrzeni w obliczeniach. Schemat podstawowy metody według B. N. Zemoczkina B. N. Zemoczkina Poszczególne podpory działają na belkę jako siły skupione, natomiast na podłoże jako obciążenia równomiernie rozłożone na małych powierzchniach, określonych szerokością belki oraz liniami podziału pomiędzy podporami. Działanie obciążenia na podłoże można przyjąć jako płaskie lub przestrzenne zadanie teorii sprężystości przez wprowadzenie do obliczeń wzoru Flamanta albo Boussinesqa. [hasła pokrewne: stropodach niewentylowany, wienerberger cennik, obliczanie współczynnika przenikania ciepła ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: obliczanie współczynnika przenikania ciepła stropodach niewentylowany wienerberger cennik