Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

Model Winklera

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Współczynniki Ako zależą od obciążenia zewnętrznego i otrzymuje się je przez całkowanie wyrażenia, gdzie Mo — wykres momentów od obciążenia zewnętrznego na układzie podstawowym (wsporniku). Po rozwiązaniu układu równań otrzymuje się pełny układ sił działających na belkę. Uzyskana reakcja podłoża ma przebieg schodkowy, jednak dla sporządzenia wykresu momentów wystarczające jest przyjęcie oddziaływań skupionych X , Xn, obliczonych z równań kanonicznych. Szczególnie prosto wygląda rozwiązanie belki fundamentowej nieskończenie sztywnej. Układ równań pozostaje w mocy. Wykres reakcji podłoża otrzymany z obliczeń ma zwiększone rzędne na brzegach. Wynika to z charakteru modelu podłoża i dla rozkładu zbrojenia w belce fundamentowej ma istotne znaczenie. W modelu Winklera otrzymalibyśmy rozkład liniowy. Przedstawiona metoda obliczenia znajduje zastosowanie również w belkach fundamentowych załamanych w planie, w belkach o zmiennej wysokości, szerokości i tym podobnych układach. Tok postępowania jest zawsze oparty na układzie równań. Zasadniczym zagadnieniem jest odpowiedni dobór układu podstawowego. Niżej podamy wskazówki praktyczne dotyczące rozwiązywania niektórych częściej spotykanych układów nieregularnych. Fundament poszerzony pod słupami stosuje się w przypadkach, gdy siły w kolejnych slupach znacznie się od siebie różnią. Schematem statycznym jest belka o zmiennym momencie bezwładności (JI, JE, J3). Podział długości belki na odcinki może być regularny lub nieregularny, gdyż współczynniki trzeba obliczać według wzoru, a nie według tablicy ułożonej dla stałej sztywności belki na całej długości. Współczynniki Wki oblicza się ze wzoru i tablicy współczynników Fki, biorąc pod uwagę długość odcinka di oraz szerokość belki bi. Łatwo spostrzec, że nie zachodzi tutaj zależność ze względu na różne wymiary elementarnych powierzchni obciążających podłoże. [patrz też: stare księgi wieczyste, zbiornik na ścieki, ruszt fundamentowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ruszt fundamentowy stare księgi wieczyste zbiornik na ścieki