Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

Szczeliny dylatacyjne

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Wodę z sączka odprowadza się na zewnątrz ściany prostopadłymi rurkami ceglanymi lub stalowymi osadzonymi ukośnie w ścianie na wylot, co 10+20 m. Srednica rurek odprowadzających stalowych powinna wynosić co najmniej 5 cm. Dreny odwadniające należy odprowadzać do studzienek zbiorczych nisko położonych, a z nich na zewnątrz grawitacyjnie (w miastach do kanalizacji deszczowej). W niezbyt wysokich ścianach, w zwykłych warunkach stosuje się szczeliny dylatacyjne co 15 do 20 m. Zapobiega się w ten sposób powstawaniu pęknięć wskutek ewentualnych nierównomiernych osiadań, skurczu betonu lub jego rozszerzalności termicznej. Mund zaleca stosowanie szczelin dylatacyjnych co 7,5 do 12 m. Uwaza, że w dłuższych elementach powstają tak duże skurczowe naprężenia rozciągane, że żaden beton ich nie przeniesie. Poza tym ściany oporowe wystawione są zwykle przez cały rok na działanie czynników atmosferycznych i różnice temperatur co najmniej od — 20 do 50 o c, a odpowiednie odkształcenia termiczne są w nich znacznie większe niż w konstrukcjach zasłoniętych. Biorąc jeszcze pod uwagę nierównomierność cech gruntu zarówno w podłożu jak i w zasypie — Mund zaleca przyjmować odstępy szczelin dylatacyjnych bliższe dolnej granicy z podanego wyżej przedziału. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić wg Munda od 1 do 2 cm. Szczelinę można utworzyć nanosząc na powierzchnię poprzeczna, gotowej części ściany warstwę gipsu o odpowiedniej grubości, która potem można na pewną głębokość wyskrobać po stwardnieniu obu sąsiadujących odcinków ściany. W szczelinie celowe jest utworzenie zazębienia (wpustu i wypustu). Od tyłu ściany należy szczelinę uszczelnić sznurem smołowanym lub zalać bitumem. Wykańczanie powierzchni Ściany. Po rozdeskowaniu powierzchnię tylną należy wygładzić, unikając jednak wykonywania wszelkich wypraw, oraz powlec dwukrotnie środkiem uszczelniającym, najlepiej bitumem. Gdy ściana ma znajdować się w bezpośrednim kontakcie z wodą gruntową, wówczas izolacja powinna być średnia lub ciężka, tj. z użyciem dodatkowych wkładek uszczelniających (papa, folia) lub uszczelniających warstw betonu. [patrz też: stare księgi wieczyste, zbiornik na ścieki, ruszt fundamentowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ruszt fundamentowy stare księgi wieczyste zbiornik na ścieki