Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

W przypadku, gdy polozenie kanalu nie pozwala na grawitacyjne odprowadzenie scieków z pomieszczen

Posted in Uncategorized  by admin
November 11th, 2018

Obowiązujące przepisy nie precyzują ściśle danych, odnośnie do warunków umieszczenia zaworów burzowych na trasach kanalizacyjnych. Warunki takie można ustalić po przeprowadzeniu pomiarów pracy kanałów miejskich podczas bardzo dużych opadów. Dla miejskiej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w Warszawie przyjmowane są jako tymczasowe następujące warunki, – o ile kanalizowane pomieszczenie, znajdujące się poniżej terenu, położone jest ponad 3,5 m nad rzędną wpustu kanałowego – zaworu burzowego można nie stosować, – przy wysokościach 2,5 – 3,5 m – stosowanie zaworu burzowego należy przeanalizować, dla bezpieczeństwa jednak zaleca się stosowanie zaworu burzowego. – przy wysokościach poniżej 2,5 m – stosowanie zaworu burzowego jest konieczne. W przypadku, gdy położenie kanału nie pozwala na grawitacyjne odprowadzenie ścieków z pomieszczeń, należy stosować przepompowywanie ścieków. [patrz też: obliczanie współczynnika przenikania ciepła, izolacja podłogi, organy nadzoru budowlanego ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: izolacja podłogi obliczanie współczynnika przenikania ciepła organy nadzoru budowlanego