Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

Ściany prefabrykowane

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Sciany prefabrykowane są analogiczne do ścian monolitycznych. Prefabrykat niewysokiej ściany (do m) wykonuje się jako odcinek kompletnej ściany. Prefabrykaty wyższych ścian sporządza się zwykle w postaci trzech rodzajów elementów, z zasady płaskich. Osobno wykonuje się płyty pionowe, osobno fundamentowe i osobno zastrzały. Po przewiezieniu na miejsce budowy montuje się je, przy czym łączy się ze sobą poszczególne części bądź przez spawanie wypuszczonych z nich wkładek lub osadzonych w nich blach, bądź wpuszczając je w odpowiednie wnęki lub otwory uprzednio wyrobione w innych elementach i zabetonowując je. Ze względu na dość luźne połączenie punktowe, w obliczeniach uwzględnia się jak najmniejszą, tylko najniezbędniejszą liczbę zamocowań elementów między sobą, np. ściany pionowe liczy się jako swobodnie podparte (ewentualnie ze wspornikami). Wiele dalszych szczegółów i uwag oraz przykłady obliczeń zawiera praca Kobiaka i Stachurskiego oraz Kózdiego i Marki. W budownictwie morskim stoguje gie również nabrzeża bedace ścianami oporowymi kątowymi. Występuje tu jeszcze jedna ich odmiana — nabrzeża trezowe. Są to ściany prefabrykowane, w których fundament stanowi rzad bloków albo prefabrykowana płyta z progiem na przedniej krawędzi, a ścianę pionową — szereg tarcz stalowych (np. zestawionych z brusów ścianek szczelnych) wstawionych we wnęki w płycie dolnej. Tarcze te są kotwione na poziomie wody bądź ukośnymi ściągami, najczęściej stalowymi, do fundamentu, bądź ściągami poziomymi do osobnych tarcz kotwiących. Zasyp odciążający zmniejsza parcie gruntu na ścianę pionową oraz równocześnie, we współdziałaniu z przykrywającym go filtrem odwrotnym, zapobiega ucieczce drobniej szych cząstek gruntu zza nabrzeża do wody. Uwagi dodatkowe o ścianach oporowych. Zakończenia Ścian oporowych. Bardzo istotne znaczenie ma właściwe obustronne zakończenie (w rzucie poziomym) każdej ściany oporowej. [podobne: pejzaże zimowe, cennik wienerberger, oranżeria pergamin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cennik wienerberger oranżeria pergamin pejzaże zimowe