Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

Ściany kątowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Ściany kątowe oblicza się jak wsporniki utwierdzone w płycie fundamentowej, obciążone parciem czynnym gruntu. Ciężar gruntu obciążającego płytę fundamentową przyjmuje się zwykle jak dla całej pryzmy gruntu ograniczonej płaszczyzną pionową I—I przechodzącą przez tylną krawędź płyty. Parcie czynne gruntu na ścianę pionową, przy jej wymiarowaniu, przyjmuje się z uwzględnieniem obciążenia zmiennego natomiast nie uwzględnia się tego obciążenia w obliczeniach stateczności. Sposób obliczania płyt ściany pionowej i fundamentu. Należy zwrócić uwagę na to, że w wysokich ścianach wspornikowych cienkie ściany pionowe mają tendencję do znacznych ugięć, mimo że pod względem wytrzymałościowym obliczone i skonstruowane poprawnie. Zachodzi zatem konieczność sprawdzenia ugięcia tych ścian. W razie gdy przekroczą one wartość dopuszczalną wynikającą z jakichkolwiek powodów (np. estetycznych), wówczas należy ścianę pogrubić. ściany i płyty murów wspornikowych projektuje się zwykle jako najgrubsze w podstawowym węźle (w przekroju utwierdzenia), a ku krańcom ścienia się je w sposób ciągły lub skokowo. Dodatkowe informacje i przykłady obliczeń murów kątowych obu rodzajów. Ścianki szczelne. Uwagi ogólne. Ściankami szczelnymi nazywamy ściany złożone z podłużnych elementów drewnianych, stalowych lub żelbetowych, zagłębianych (najczęściej wbijanych) w grunt, ściśle jeden obok drugiego. Elementy te, pracujące w ścianie jako płyty pionowe, poddawane głównie siłom poziomym: parcia gruntu i wody, a niekiedy i obciążeniom pionowym, nazywane Są w polskiej literaturze fachowej „brusami” lub „balami”; elementy stalowe ścianek nazywane są też „grodzicami”. [przypisy: stropodach niewentylowany, wienerberger cennik, obliczanie współczynnika przenikania ciepła ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: obliczanie współczynnika przenikania ciepła stropodach niewentylowany wienerberger cennik