Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘zbiornik na ścieki’

Drugim istotnym czynnikiem wplywajacym na efektywnosc zageszczania jest wielkosc zastosowanej amplitudy drgan

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Wzoru zaproponowanego przez Larsa Forsblada gdzie: Q – siła wymuszająca, mi – masa drgająca formy, mb – masa mieszanki betonowej wypełniającej formę, s – wspófczynnik zależny od kształtu i wymiarów przekroju poprzecznego formowanego elementu, dla przekroju teowego s = 0,5, a w przypadku przekroju kwadratowego lub szerszego-s = 1,5. Drugim istotnym czynnikiem wpływającym na efektywność zagęszczania jest wielkość zastosowanej amplitudy drgań. Im wyższa będzie amplituda drgań przy stałej ich częstotliwości, tym głębszy będzie zasięg działania wibracji. Przebieg drgań w miarę oddalania się od źródła cechuje zjawisko asymptotycznego zanikania. Ponadto, oprócz malejącego efektu przy oddalaniu się od źródła drgań występują punkty zerowe, gdzie nie ma działania drgań podstawowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘zbiornik na ścieki’

Drugim istotnym czynnikiem wplywajacym na efektywnosc zageszczania jest wielkosc zastosowanej amplitudy drgan

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Wibratory pneumatyczne pogrążalne. Urządzenia te znajdują coraz szersze zastosowanie w praktyce. Charakteryzują się one znaczną niezawodnością w pracy, stosunkowo małym ciężarem, prostą konstrukcją, łatwością i bezpieczeństwem obsługi oraz możliwością uzyskania wysokich częstotliwości drgań i ich regulowania. Do wad tych urządzeń należą: konieczność zasilania ze stałej instalacji sprężonego powietrza lub przenośnych kompresorów, znaczna energochłonność (koszt eksploatacji) oraz zaburzenia w pracy przy niskich temperaturach. Konstrukcja wibratorów pneumatycznych jest podobna zazwyczaj do konstrukcji wibratorów elektromechanicznych z wbudowanym silnikiem, z tą różnicą, iż w buławie wibratora wbudowany jest układ pneumatyczny pracujący pod ciśnieniem powietrza 4-6 atm. Read the rest of this entry »

Comments Off

Next Entries »