Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

Pola elementarne

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Obliczone reakcje Xi, Xk odnoszą się do odpowiednich pól elementarnych di b, oraz dk bk, co należy prawidłowo uwzględnić przy wykreślaniu końcowego wykresu reakcji podłoża równego Xi/di bi. Jeżeli fundament jest rozwinięty w dwóch kierunkach i ma budowę symetryczną, to zamiast traktować go jako belke o zmiennym momencie bezwładności, należy obliczenia przeprowadzać jak dla układu złożonego. Reakcje podłoża zostają zaczepione na liniach symetrii poszczególnych belek. Oprócz nieznanych reakcji występują: nieznany kąt obrotu utwierdzenia wzdłuż linii ustawienia słupów oraz nieznane przesunięcie pionowe punktu utwierdzenia. Ze względu na symetrię fundamentu kąt obrotu w kierunku poprzecznym jest równy zeru. Układ równań pozostaje w mocy. Na specjalne omówienie zasługuje sposób uwzględnienia osiadania podłoża we współczynnikach Wki. W rozpatrywanym przypadku należy dla uproszczenia odstąpić od współczynników Fki wyznaczonych przez całkowanie wzoru Boussinesqa po powierzchni prostokątnej; współczynniki te znajdują zastosowanie tylko dla układów belkowych. Zemoczkin i Sinicyn zaproponowali wzory zastępcze, stosowane dla układów rozczłonkowanych. Zasada uproszczenia polega na zamianie prostokątnych lub kwadratowych pól podziału na koła o równoważnej powierzchni. Współczynniki Wkf określa gię wtedy ze wzoru gdzie di — bok kwadratu zamienionego na równoważne koło, przy czym dla prostokąta o bokach db będzie di S,” db. Za pomocą omawianej metody oblicza się również układ ław fundamentowych obciążonych slupami i tworzących obwód zamknięty. Jeżeli układ ław i układ obciążeń wykazują podwójną symetrię, obliczenia upraszczają się znacznie, gdyż liczba nieznanych reakcji podłoża zmniejsza się czterokrotnie. [więcej w: stare księgi wieczyste, zbiornik na ścieki, ruszt fundamentowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ruszt fundamentowy stare księgi wieczyste zbiornik na ścieki