Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

Niskie mury oporowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Niskie mury oporowe (do wysokości 1,50 m, np. rampy) można w tych samych warunkach posadawiać na głębokości od 0,65 do 1,00 m. Na skałach konieczne jest zdjęcie wierzchniej warstwy zwietrzałej na głębokość co najmniej 50 cm. Mury te wykonuje się najczęściej z kamieni łamanych, z grubsza obrobionych, niekiedy z kamieni lub bloków ciosanych. Stosunkowo rzadko stosuje się tu cegłę lub bloki betonowe. Kamienie powinny być tak obrobione lub zwymiarowane, aby można było układać je warstwami. Sciana przednia uzyskuje pochylenie 5 : 2 lub 3 : 1. Warstwy układa się na sucho, prostopadle do powierzchni tej ściany, co zapobiega ich przesunięciom pod wpływem parcia gruntu. Odpowiednio też do tego projektuje się podstawę muru posadowioną na poziomie określonym przez warunki przemarzania i wytrzymałości gruntu. Mury suche nadają się raczej do podtrzymywania nasypów, które można wznosić razem z murem. Mury na zaprawie. Mury te mają zwykle przekrój poprzeczny. Sciana przednia zwykle bywa tu ukośna, ze skosem od 5 : 1 do 10* 1, tylna — łamana, w górnej części pionowa, niżej na ok. 0,4 wysokości całego muru podcięta równolegle do ściany przedniej. Grubości muru wynoszą od do jego wysokości, zależnie od wysokości muru i warunków gruntowych. Uwarstwowanie kamieni lub bloków najlepiej prostopadłe do powierzchni ściany przedniej, choć nie wyłącza się układu poziomego. Wymagania co do posadowienia — takie same jak dla murów suchych. Najczęściej stosuje się zaprawę cementową 1 : 3. Ważne jest staranne licowanie spoin zarówno w tylnej, jak i w przedniej ścianie. Muru nie należy obciążać gruntem zanim zaprawa nie stwardnieje. Wymaganie to może być trudne do spełnienia, gdy mur ma podtrzymywać ścianę wykopu. Często konieczne staje się dodatkowe podparcie muru od zewnątrz do czasu stwardnienia zaprawy. [patrz też: studnie chłonne, instalacje sanitarne poradnik do ogrodu, instalacje sanitarne poradnik ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: instalacje sanitarne poradnik jętka wymiary studnie chłonne