Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

Ścianki szczelne

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Nazwę swą ścianki szczelne zawdzięczają temu, że najczęściej stosuje się je jako ogrodzenia, których głównym zadaniem jest niedopuszczanie wody do przestrzeni nimi objętej. To wymaga, aby ścianka była szczelna, co uzyskuje się przez łączenie ze sobą sąsiednich brusów na całej ich długości tzw. zamkami. Kształt zamków zależy przede wszystkim od materialu brusów. Nieprzepuszczanie wody nie jest jednak jedynym zadaniem ścianki szczelnej. Bardzo często zadanie to ogranicza się do podtrzymywania gruntu, który należy utrzymać pionowo lub w nachyleniu zbliżonym do pionu. W takim przypadku szczelność ścianki może być znacznie mniejsza niż przy wymaganiu wodoszczelności. Zdarza się także, że od ścianki w ogóle nie wymaga się szczelności. Należałoby mówić wówczas o „palisadzie”, czyli o Ścianie wykonanej z gęsto obok siebie zapuszczanych pali, bez ich wzajemnego szczelnego łączenia. Zastosowanie ścianek szczelnych Scianki szczelne mogą wchodzić w skład pomocniczych budowli tymczasowych, takich jak grodze, lub same mogą stanowić tymczasowe konstrukcje pomocnicze, Zadanie ich, związane zwykle z prowadzeniem robót fundamentowych, polega najczęściej na szczelnym ogradzaniu wykopów budowlanych, zapobiegającym przenikaniu do nich wody gruntowej i samego gruntu i na podtrzymywaniu ich ścian. Konstrukcje takie, po wykonaniu pod ich osłoną przewidzianych robót fundamentowych, mogą ulec rozbiórce. W takich przypadkach jest bardzo pożądane, aby brusy rozebranych ścianek mogły być ponownie wielokrotnie użyte. ścianki szczelne mogą też wchodzić w skład budowli trwałych, jako ich stała część konstrukcyjna; mogą też same stanowić trwałą konstrukcję, wymagając tylko nieznacznego uzupełnienia dodatkowymi elementami konstrukcyjnymi. Istnieją trzy rodzaje konstrukcji, w których Ścianki szczelne stosowane są szczególnie często jako trwały element. Są to: — fundamenty, dla których ścianka szczelna stanowi bardzo często istotny element zapobiegający wypłukiwaniu gruntu spod podstawy i decydujący nieraz o stateczności budowli, — budowle piętrzące, przy których ścianka szczelna stanowi przepone uniemożliwiającą (lub utrudniającą) przenikanie wody z górnego poziomu ku dolnemu przez podłoże budowli, [przypisy: stropodach niewentylowany, wienerberger cennik, obliczanie współczynnika przenikania ciepła ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: obliczanie współczynnika przenikania ciepła stropodach niewentylowany wienerberger cennik