Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

Kopuly zebrowe.

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Kopuły żebrowe stosowane są najczęściej w przypadkach, gdy oświetlenie wnętrza wymaga umieszczenia świetlików w kopule. Świetliki takie rozmieszcza się zwykle między żebrami kopuły. Konstrukcję nośną tego typu kopuły stanowią żebra biegnące w kierunku południkowym i równoleżnikowym. Zebra południkowe połączone są w wezgłowiu belką pierścieniową, przejmującą naprężenia rozciągające. W pobliżu wierzchołka kopuły stosuje się zwykle drugi pierścień, łączący żebra południkowe i przenoszący naprężenie ściskające. Kopuły żelbetowe żebrowe należą do konstrukcji ciężkich wymagających zużycia ok. 0,5 m3 betonu na 1 m2 rzutu poziomego, podczas gdy w kopułach bezżebrowych gładkich ilość betonu rzadko przekracza 0,15 m3 na 1 m rzutu poziomego. Dachy powłokowe o różnym kształcie krzywizny Do dachów tego typu stosowanego na ogół rzadko w budownictwie miejskim zaliczamy powłoki walcowe jedno i wielofalowe, tarczownice i przekrycia konoidalne. Przekrycia tego typu stosowane są dla dużych powierzchni, jak dworce kolejowe, zajezdnie tramwajowe, hale sportowe, kościoły itp. Powłoki walcowe. Zasadniczymi elementami konstrukcji powłokowych walcowych są: a) powłoka najczęściej o kształcie powierzchni walcowej i o grubości 6+9 cm, b) elementy wezgłowiowe a, w powłokach walcowych wielofalowych również pachwinowe, mające kierunek tworzących powłoki , c) przepony poprzeczne oparte na ścianach lub słupach występujące w przypadku konstruowania powłok długich. W przypadku gdy Z2 Zł powłokę walcową zaliczamy do powłok krótkich, jeżeli natomiast Z2> Zł> powłoka należy do typu powłok długich. Przepony poprzeczne mogą być wykonane zarówno w postaci sztywnego łuku ze ściągiem jak i w postaci pełnych zamkniętych tarcz. W przypadku podparcia powłok tylko punktowo nazywamy je dźwigarami sklepieniowymi. Rozstaw przepon poprzecznych w tym przypadku wynosi 2030 m, a wysokość strzałki powłoki f co najmniej lito rozpiętości Z2 i co najmniej l/a rozpiętości fali Zł.Ścisła teoria obliczania powłok podana została przez Dischingera. Teorię tę do szeregu praktycznych rozwiązań zastosował Wlasow upraszczając znacznie obliczenia matematyczne. W wycinku powłoki walcowej mogą, pod działaniem ciężaru własnego i obciążenia zewnętrznego, panować następujące siły wewnętrzne: siły normalne, siły styczne, momenty zginające w kierunku krzywizny, momenty skręcające i siły poprzeczne. Najmniej skomplikowane jest wymiarowanie krótkich powłok walcowych. Naprężenia styczne w tych powłokach są nieznaczne, pomija się więc je w obliczeniach. Ze względu na stosunkowo niewielką wartość naprężeń występujących w powłokach tego typu zbroi się je konstrukcyjnie siatką z prętów C/J 6 mm rozstawionych co 12+15 cm. Markę betonu dla takich powłok przyjmuje się zwykle 110+140 kG/cm2. [przypisy: olx starogard, rolety antywłamaniowe cena, olx włoszczowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx starogard olx włoszczowa rolety antywłamaniowe cena