Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

Kominy

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Długość pasa gzymsu związana jest ze sprzętem montażowym jakim dysponuje wykonawca budowy. Jeżeli będą stosowane tylko wielokrążki i montaż wykonywany będzie ręcznie, wówczas ciężar jednego elementu gzymsu nie powinien przekraczać 50 kG. Przy stosowaniu żurawi montażowych długość odcinka gzymsu powinna być odpowiednio większa i dostosowana do udźwigu żurawia. Dla zmniejszenia ciężaru gzymsu i oszczędności materiału stosuje się elementy gzymsowe drążone. W budynkach montowanych z elementów wielkoblokowych lub wielkopłytowych gzymsy prefabrykowane mają gotową fakturę wykonaną w tynku lub w sztucznym kamieniu. Nasady Do wykonania części kominów murowanych wystających ponad dachem (począwszy od wydry) stosuje się często cegłę cementową, która przy klasie 12(} jest bardziej wytrzymała i odporna na wpływy atmosferyczne niż cegła ceramiczna. Najbardziej jednak narażone na zniszczenie są górne warstwy muru kominowego, w których wskutek nagrzewania i studzenia komina oraz działania deszczu i mrozu następują wykruszenia zaprawy i rozluźnienie cegieł. Dla zapobieżenia temu stosuje się tzw. czapki kominowe, wykonane w postaci wieńca żelbetowego obejmującego wierzch komina. Jako zbrojenie stosuje się zwykle dwa pręty r:p 6 mm. Marka betonu ze względu na znaczne wpływy atmosferyczne nie powinna być mniejsza niż 200, zaś beton należy dobrze zagęścić, aby był jak najbardziej szczelny. Dla polepszenia ciągu w przewodach kominowych i wentylacyjnych stosuje się betonowe nasady kominowe, które dzięki skośnemu usytuowaniu bocznych szczelin, przy wietrze wytwarzają w k ominie korzystne ssanie dla uchodzącego dymu. Nasady kominowe mogą być dwóch typów: a) w postaci jednolitego odlewu betonowego, b) składane z klocków i płytek betonowych, Do najbardziej u nas znanych należą nasady patentowane, zwane Betonciąg, wykonane w postaci jednolitego elementu betonowego z trzema otworami po każdej stronie komina oraz nasady typu FancoBolto, składane z małych klocków i desek betonowych. Nasady wykonywane są z gruboziarnistego ostrego piasku rzecznego. Z kominem łączy się je za pomocą zaprawy cementowej. [hasła pokrewne: klimatyzator monoblok, karolina pielesiak, perlitobeton ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: karolina pielesiak klimatyzator monoblok perlitobeton