Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

Stateczność ścian oporowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Inne siły (parcie lodu lub fali, napór i ciągnienie statków) występują rzadko, przeważnie w ścianach oporowych będących nabrzeżami portowymi. Wartości obciążeń zmiennych wyznacza się indywidualnie, zależnie od okoliczności i zgodnie z obowiązującymi normami. Sprawdzenie warunków równowagi momentów i sił poziomych polega na obliczeniu współczynnika stateczności jako stosunku momentów lub sil przeciwstawiających się ruchom budowli do momentów lub sił dążących do obrotu albo przesunięcia budowli. Warunek równowagi sił pionowych sprawdza sie dla dwu przypadków : a) na możliwość wyparcia gruntu spod podstawy fundamentu, przy czym należy uwzględnić nie tylko siły pionowe, ale i wpływ sił poziomych, a więc nachylenie wypadkowej do pionu, b) na wartość osiadania budowli. Dopuszczalne osiadanie, wynoszące 12 cm, przyjęło według obowiązującej normy. Wszelkie elementy należy sprawdzać nie tylko na ich ostateczne obciążenie, jakiemu poddane będą już po ukończeniu budowli i oddaniu jej do użytku, ale także i na obciążenia, które mogą wystąpić w czasie budowy, transportu itp. Takie obciążenia zmienne krótkotrwałe mogą powodować naprężenia większe niż obciążenie ostateczne. Metody obliczania rozpatrywane będą w zależności od typu muru lub ściany oporowej. Mury oporowe masywne. Obliczenie polega na wyznaczeniu w murze przebiegu linii ciśnienia oraz na sprawdzeniu naprężeń w poszczególnych przekrojach. Naprężenia te nie powinny przekraczać dopuszczalnych. Gdy wystąpią naprężenia rozciągające lub ścinające w materiale muru o małej wytrzymałości na rozciąganie lub ścinanie, można zastosować zbrojenie konstrukcji wkładkami stalowymi albo odpowiednio zmienić jej kształt. Sposób obliczania masywnych murów oporowych ze wspornikowymi płytami odciążającymi podany jest w pracach. [hasła pokrewne: stare księgi wieczyste, zbiornik na ścieki, ruszt fundamentowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ruszt fundamentowy stare księgi wieczyste zbiornik na ścieki