Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

Drugim istotnym czynnikiem wplywajacym na efektywnosc zageszczania jest wielkosc zastosowanej amplitudy drgan

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Wzoru zaproponowanego przez Larsa Forsblada gdzie: Q – siła wymuszająca, mi – masa drgająca formy, mb – masa mieszanki betonowej wypełniającej formę, s – wspófczynnik zależny od kształtu i wymiarów przekroju poprzecznego formowanego elementu, dla przekroju teowego s = 0,5, a w przypadku przekroju kwadratowego lub szerszego-s = 1,5. Drugim istotnym czynnikiem wpływającym na efektywność zagęszczania jest wielkość zastosowanej amplitudy drgań. Im wyższa będzie amplituda drgań przy stałej ich częstotliwości, tym głębszy będzie zasięg działania wibracji. Przebieg drgań w miarę oddalania się od źródła cechuje zjawisko asymptotycznego zanikania. Ponadto, oprócz malejącego efektu przy oddalaniu się od źródła drgań występują punkty zerowe, gdzie nie ma działania drgań podstawowych. Dzieje się tak przy stosunkowo wiotkich elementach deskowań lub form. Zwiększenie ich sztywności eliminuje częściowo te zjawiska. Najlepsze efekty uzyskuje się w warunkach stosowania kilku wibratorów przyczepnych oraz zsynchronizowania ich pracy. Przy przyjęciu niezsynchronizowanej pracy, występującej przeważnie przy stosowaniu krótkozwartych asynchronicznych silników elektrycznych w wibratorach przyczepnych, występuje wzajemne tłumienie i nakładanie się (dudnienie) drgań i ogólne pogors zenie warunków zagęszczania na skutek nierównomiernego rozkładu wychyleń drgającej płaszczyzny przekazującej drgania na mieszankę betonową. [hasła pokrewne: zbiornik na ścieki, jętka wymiary, ruszt fundamentowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jętka wymiary ruszt fundamentowy zbiornik na ścieki