Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

Poszerzenie ławy

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Często na końcu ławy stosuje się jej poszerzenie, ponieważ istnieje tam na ogół zwiększenie nacisków na grunt, a zatem możliwość większych osiadań. Zarówno zmiana wysokości ławy, jak i jej szerokości znajdują odbicie w obliczeniu ławy przez uwzględnienie zmiennego momentu bezwładności. Wartości momentów zginających i sił poprzecznych wyznacza się według metod podanych uprzednio. Należy jednak spodziewać się znacznych różnic między rzeczywistym stanem a obliczeniowym w rozkładzie naprę żeń wewnątrz ławy, spowodowanym przyjęciem modelu współpracy ławy z podłożem, jak również cech charakteryzujących podłoże. Dlatego należy przy wymiarowaniu zbrojenia ław dodatkowo uwzględnić, że; — wzdłuż krawędzi ściskanych ławy należy zastosować zbrojenie nośne w ilości 1/3 zbrojenia przewidzianego dla strefy rozciąganej w danym przęśle, — jeżeli z obliczeń statycznych wyniknie konieczność zbrojenia ławy na ścinanie, to należy je rozmieścić na długości 0,3 1, gdzie I jest rozpiętością między osiami słupów. Dodatkowe ilości zbrojenia umożliwiają bezpieczną pracę ławy w przypadku zmiany znaku momentów zginających w przęśle ławy bądź zwiększenia sił poprzecznych wskutek niewłaściwego odwzorowania pracy fundamentu (zmiana modelu lub cech charakteryzujących podłoże). Zbrojenie dolne poprzeczne wynika z obliczonego momentu zginającego w przekroju 1-1, w wyniku przyjętego liniowego rozkładu oddziaływania podłoża i traktowania ławy w kierunku poprzecznym jako całkowicie sztywnej. Dla przekroju prostokątnego lub trapezowego na ogół zbrojenie nie jest konieczne, gdyż rolę te przejmują strzemiona. Przykłady zbrojenia lawy fundamentowej o przekroju teowym. W przypadku przenoszenia na ławę momentów i sił poziomych działających w płaszczyźnie przekroju poprzecznego wystąpi skręcanie ławy w pobliżu slupów. Ze względu na dość dużą sztywność ławy w kierunku poprzecznym, zastosowanie strzemion i niewielkie momenty skręcające ławę (lawy prowadzi sie na ogół w płaszczyznach głównych układów poprzecznych budowli), zastosowane zbrojenie podłużne, rozmieszczone dołem i górą w ławie, wraz ze strzemionami, przenosi moment skręcający ławę. [więcej w: wiązary dachowe drewniane, producenci styropianu, organy nadzoru budowlanego ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: organy nadzoru budowlanego producenci styropianu wiązary dachowe drewniane