Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

Fundamenty rusztowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Obliczenia statyczne. W przypadku gdy zastosowanie ław fundamentowych pod rzędami slupów nie wystarcza do właściwego przeniesienia obciążeń na podłoże bądź też nie daje żądanej sztywności konstrukcji fundamentowej, można zastosować posadowienie budowli na układzie belek. Siatka rusztu jest wyznaczona rozstawem słupów. Dobiera się ją tak, aby węzły siatki znajdowały się pod słupami. Najczęściej stosuje się prostokątny regularny układ osi belek. Niekiedy spotkać się można z układem centrycznym, w którym kierunki: radialny i obwodowy tworzą siatkę ortogonalną, centryczny Belki przecinające się w węzłach układu tworzą w tych miejscach połączenia monolityczne. Przy obciążeniu pionowym poszczególne belki rusztu pracują na zginanie i skręcanie. Miejsca połączeń — węzły — pod obciążeniem doznają przemieszczeń pionowych oraz obrotów, Każdy obrót węzła może być przedstawiony przez dwie składowe obrotu, mierzone wzdłuż kierunków przecinających sie belek. Łącznie w każdym węźle występują trzy niewiadome geometryczne: przesuw pionowy i dwie składowe obrotu. Zauważyć można, Że przy siatce ortogonalnej zginanie belek jednego kierunku nie powoduje zginania, a jedynie skręcanie belek drugiego kierunku, jeśli węzły rusztu nie doznają przesunięć pionowych. Z właściwości tej korzysta się w obliczeniach. Obliczenia przeprowadza się metodą odkształceń, zakładając, że ruszt spoczywa na podłożu typu Winklera. Inna interpretacja pracy podłoża prowadziłaby do znacznych trudności w ujęciu matematycznym. W obliczeniach zakładamy, że na ruszt działają jedynie Siły pionowe. Często przy obliczaniu rusztów wprowadza się dalsze założenia upraszczają ce, polegające na przyjęciu, że połączenie belek w węzłach jest przegubowe (oznacza się według rys. złach są od siebie niezależne. W każdym węźle występuje wówczas tylko jedna niewiadoma statyczna w postaci siły pionowej, określającej wzajemne oddziaływanie na siebie obu krzyżujących się belek. Podany zostanie tok obliczeń dla rusztu z węz lam i sz ty w ny m i. [hasła pokrewne: wiązary dachowe drewniane, producenci styropianu, organy nadzoru budowlanego ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: organy nadzoru budowlanego producenci styropianu wiązary dachowe drewniane