Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

Zamocowanie rusztów odbywa sie za pomoca metalowych uchwytów dociskowych.

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Siły w prętach wiązara oblicza się w założeniu statycznej wyznaczalności układu. Pas górny o przekroju 10 X 12 cm stanowi belkę trójprzęsłową o równych przęsłach, którą niezależnie od sil podłużnych oblicza się na zginanie od działających na nią obciążeń pokrycia. Zastosowany w tego rodzaju dachu żelbetowy ruszt ma na celu eliminację drewnianych lat do zawieszania dachówki. Ruszt o powierzchni ok. 5 m składa się z 6 lat żelbetowych o średnim przekroju 3,5 X 8,0 cm, połączonych poprzecznymi żeberkami stężającymi o przekroju 5,5 X 6,0 cm. Laty rusztu oblicza się na obciążenie prostopadle do połaci dachowej jako elementy swobodnie podparte, a na obciążenia równoległe do połaci jako belki ciągłe, których podporami są poprzeczne żebra stężające. Ciekawe rozwiązanie dachu stromego z elementów prefabrykowanych zostało zaproponowane przez inż. inż. Dreckiego i Tarczewskiego. Konstrukcja dachu składa się z elementów trójkąt nych oraz z elementów rusztowych podobnych jak opisano wyżej przy omawianiu konstrukcji dachu typu MiastoprojektGdańsk. Ciężar elementów trójkątnych nie przekracza 300 kG. Elementy trójkątne wykonuje się w metalowych formach ślizgowych i nie wymaga się stosowania specjalnych podkładów. Beton powinien być marki 200 zagęszczony wibratorami powierzchniowymi. Produkcja rusztów pod dachówkę odbywa się w formach odwracalnych, najlepiej metalowych, również z betonu żwirowego marki 200 zagęszczanego na stołach wibracyjnych. Dachy montowane z płaskich elementów prefabrykowanych. Dachy o kształcie pryzmatycznym, cylindrycznym i kopulastym wykonane z prefabrykowanych, płaskich, cienkościennych żebrowanych płyt żelbetowych znajdują od 1957 r. coraz szersze zastosowanie w Związku Radzieckim. Żebra płaskich płyt po zmontowaniu konstrukcji stanowią szkielet powłoki. Dach montowany jest z płaskich płyt żebrowanych. Płyty łączy się między sobą za pomocą śrub umieszczonych w otworach żeber płyt. Przed dociśnięciem śrub styk między żebrami uszczelnia się zaprawą cementową. W miejsce łączenia na śruby stosowane jest również połączenie za pomocą spawania osadzonych uprzednio w czasie betonowania płyt stalowych łączników. Ze względu na płaski kształt prefabrykowanych elementów dachowych są one dogodne zarówno w produkcji jak i w transporcie. Z płaskich żebrowanych płyt dachowych mogą być również wznoszone dachy okształtach złożonych, jak np. dach hali sp ortowej o wymiarach w planie 55 X 66 m. W celu oświetlenia hali można w otwory pozostawione w płycie wmontować luksfery. Z płaskich trójkątnych prefabrykowanych płyt żelbetowych, o takiej samej konstrukcji mogą być montowane dachy kopulaste o rozpiętości 20;.30 m. Stosuje się dwa typy płyt dla utworzenia powierzchni powłoki kopuły. Ciężar jednego elementu wynosi ok. 900 kG. Połączenie stosuje się takie samo lub za pomocą spawania. [patrz też: klimatyzator monoblok, karolina pielesiak, perlitobeton ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: karolina pielesiak klimatyzator monoblok perlitobeton