Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

Układ podstawowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

W układzie podstawowym można przyjąć zwykle uproszczenie polegające na pominięciu wpływu skręcania belek. Dochodzi się wówczas do układu belek, które mają w narożach wspólne ugięcia. Obierając na osi symetrii przekroje utwierdzone, w których ugięcie. jest nieznane, a kąt obrotu w kierunku osi belki równy jest zeru, ustawia się układ równań z pominięciem równania równowagi momentów względem linii utwierdzenia. W przypadku podwójnej symetrii po cztery niewiadome są sobie równe i traktuje się je łącznie jako niewiadomą grupową Xi. Ważne jest prawidłowe obliczenie osiadania podłoża w punkcie i od takiej grupy sił. Podobnie określa się współczynniki Wki. Dalsze rozwiązanie, przy znajomości metody sił, nie nastręcza szczególnych trudności. Uproszczone metody Obliczania ław fundamentowych Tradycyjny sposób określania sił wewnętrznych w belce fundamentowej polega na założeniu liniowego rozkładu reakcji podłoża pod belką. Jest to przyjęcie równoznaczne z założeniem całkowitej sztywności belki i winklerowskiego modelu podłoża. Przyjęcie fundamentu sztywnego jest tym słuszniejsze, im stosunek współczynnika podłoża do sztywności belki na zginanie EJ jest mniejszy oraz im belka jest krótsza. W takim bowiem przypadku obciążenie wtórne ma EJ rzędne małe i w konsekwencji można pominąć poprawkowy wykres ugięcia. Zakres stosowania schematu liniowego rozkładu reakcji podłoża jest ograniczony wymienionymi uwagami. Sprawdzianem prawidłowości założenia powinno być przeliczenie następnego przybliżenia, z którego wyniknie ocena dokładności dokonanych obliczeń. Niekiedy fundament pod rzędem slupów oblicza się jako belkę ciągłą, podpartą w miejscach ustawieni a słup ów, a obciążoną reakcją podłoża, rozłożoną liniowo. Taki tok postepowania daje prawidłową ocenę pracy fundamentu i podłoża jedynie w szczególnych przypadkach konstrukcyjnych. W tej metodzie przyjmuje się, że słupy stanowią podpory fundamentu. [więcej w: stare księgi wieczyste, zbiornik na ścieki, ruszt fundamentowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ruszt fundamentowy stare księgi wieczyste zbiornik na ścieki