Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

W przypadku, gdy polozenie kanalu nie pozwala na grawitacyjne odprowadzenie scieków z pomieszczen

Posted in Uncategorized  by admin
July 14th, 2018

Obowiązujące przepisy nie precyzują ściśle danych, odnośnie do warunków umieszczenia zaworów burzowych na trasach kanalizacyjnych. Warunki takie można ustalić po przeprowadzeniu pomiarów pracy kanałów miejskich podczas bardzo dużych opadów. Dla miejskiej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w Warszawie przyjmowane są jako tymczasowe następujące warunki, – o ile kanalizowane pomieszczenie, znajdujące się poniżej terenu, położone jest ponad 3,5 m nad rzędną wpustu kanałowego – zaworu burzowego można nie stosować, – przy wysokościach 2,5 – 3,5 m – stosowanie zaworu burzowego należy przeanalizować, dla bezpieczeństwa jednak zaleca się stosowanie zaworu burzowego. – przy wysokościach poniżej 2,5 m – stosowanie zaworu burzowego jest konieczne. W przypadku, gdy położenie kanału nie pozwala na grawitacyjne odprowadzenie ścieków z pomieszczeń, należy stosować przepompowywanie ścieków. [patrz też: przesycanie aluminium, drzwi mroźnicze, Części samochodowe od najlepszych producentów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Części samochodowe od najlepszych producentów drzwi mroźnicze przesycanie aluminium