Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

Srednica przewodów podwieszonych

Posted in Uncategorized  by admin
July 13th, 2018

Średnica przewodów podwieszonych nie powinna przekraczać 200 mm. Jeśli trzeba położyć przewód o większej średnicy, układa się kilka przewodów oddzielnie. Przewody podwieszone układa się ze spadkiem 1 – 5%. W budynkach mieszkalnych i publicznych daje się przewody spustowe o średnicy 150 mm. Jeśli odwadnia się taras lub inną powierzchnię do 25 m, można dopuścić przewody o średnicy 50 mm. Orientacyjna długość przewodów spustowych w budynkach przemysłowych powinna wynosić: przy powierzchni do 1 ha – 6,5 m/IOO m 2 budynku, przy powierzchni od l – 3 ha – 4,5 m/IOO m2 budynku, przy powierzchni powyżej 4 ha – 4,0 m/IOO m2 budynku. Przewody odpływowe, łączące przewody spustowe z siecią podziemnych przewodów, oraz przewody] zbiorcze położone pod podłogą budynku, tworzą sieć podpodłogową kanalizacji deszczowej. [patrz też: przesycanie aluminium, Części samochodowe od najlepszych producentów, pionowa maszyna pakująca ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Części samochodowe od najlepszych producentów pionowa maszyna pakująca przesycanie aluminium