Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

Schody monolityczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Schody takie są płytą żelbetową ukośną, utwierdzoną jednostronnie i obliczoną na 1 m szerokości płyty w rzucie poziomym. Stąd też ciężar własny stopni z okładziną g i obciążenie użytkowe p, razem q = g+p rozkładamy na składową prostopadłą do płyty qi składową do niej równoległą q, przy czym g= q . cos CI. Wielkość q jako stosunkowo niewielka jest zwykle pomijana. Pod wpływem obciążenia płyta ugina się ukośnie, strefa ściskana występuje u spodu stopni a rozciąganie przejmuje zbrojenia Fz w narożach stopni. Zwykle wystarczają 2 (/J 8 mm, a nawet 2 q:; 6 mm. Praktyczny największy wysięg wspornika wynosi 1,5 m, zaś w domach mieszkalnych wysięg stopni, czyli szerokość schodów; wynosi zwykle 1 m. Wysokość użyteczna zginanej płyty schodowej wynosi hl, zaś ramię momentu: sil wewnętrznych równa się z = hl . Moment zginający w licu ściany lub belki oblicza się jak wspornika, przy czym w domach mieszkalnych przyjmuje się obciążenie użytkowe p = 300 kG/m2,. zaś w budynkach użyteczności publicznej p = 300+500 kG/m2. Jeżeli na krawędzi schodów ma być osadzona ciężka poręcz, należy ją również uwzględnić przy obliczaniu momentu zginającego, jako obciążenie skupione na końcu wspornika. W pierwszym i drugim przypadku naprężenia na ściskanie w skrajnej strefie betonu nie są wykorzystane, a nośność schodów zależy od przekroju zbrojenia. Należy jednak stosować beton wyższej marki, np. 170 lub 200, gdyż schody narażone są na siły zewnętrzne, których nie uwzględnia się w obliczeniu statycznym (np. uderzenie dynamiczne) oraz na takie wpływy, jak nasiąkanie wodą podczas zmywania schodów, nagłe zmiany termiczne podczas pożaru, konieczność stworzenia należytej przyczepności betonu do prętów zbrojenia, ochrona, ich przed korozją itp. [więcej w: klimatyzator monoblok, karolina pielesiak, perlitobeton ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: karolina pielesiak klimatyzator monoblok perlitobeton