Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

Zbrojenie zastrzałów

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Ściany bez pilastrów — główne wkładki rozciągane ukośne, strzemiona poziome, pionowe zbrojenie pilastrów lub płyty przy zastrzale, strzemiona pionowe, wkładki ukośne dla przeniesienia naprężeń głównych (tylko w wyższych ścianach) w postaci strzemion obejmujących z jednej strony wkładki główne ukośne, z drugiej zaś wkładki pionowe pilastra czy płyty. Te wkładki pionowe stanowią trzecią grupę zbrojenia zastrzałów. Biegną bądź w pilastrze, bądź w płycie pionowej na całej wysokości muru. Czwartą grupę zbrojenia stanowią strzemiona pionowe wiążące zastrzał z płytą fundamentową. W ścianach wysokich (ponad 10 m) stosuje się niekiedy jeszcze w dolnej części zastrzału zbrojenia ukośne 0 tej samej średnicy co zbrojenie główne I, w celu przeniesienia naprężeń ścinających (głównych naprężeń). Strzemiona poziome powinny mieć średnicę nie mniejszą niż 8 mm, pionowe — niż 10 mm i powinny być związane ze sobą na stykach drutem wiązałkowym. Zbrojenie płyty fundamentowej odpowiada zbrojeniu płyty ciągłej o rozpiętościach przęseł równych osiowym rozstawom zastrzałów. Ze względu na to, że obciążenie od góry, tj. ciężar piasku leżącego nad płytą fundamentową i ciężar własny tej płyty są praktycznie rozłożone równomiernie, oddziaływanie zaś gruntu jest w najlepszym przypadku trapezowe, to mimo równowagi sił pionowych zachodzą różnice w ich rozkładzie. Różnice te stanowią właściwe obciążenie płyty fundamentowej i odpowiednio do tego płytę tę zbroi się. Według Kobiaka i Stachurskiego należy — na połowie jej szerokości (od strony ściany pionowej) zbroić ją dwustronnie; na pozostałej połowie wystarczy zbrojenie jednostronne (w środku przesęł na dole, przy podporowej, gdyż wskutek istnienia zastrzałów zarówno parcie gruntu na Ścianę pionową, jak i obciążenie pionowe gruntem zwykle różnią się od obliczeniowych, a wykres ostatecznego obciążenia staje się w rzeczywistości inny niż założono. [patrz też: pejzaże zimowe, cennik wienerberger, oranżeria pergamin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cennik wienerberger oranżeria pergamin pejzaże zimowe