Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

Rozwiązanie belki

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Rozwiązanie belki przeprowadza się metodą sił, a układem podstawowym bywa zwykle wspornik, przy którym miejsce utwierdzenia doznaje przesunięcia pionowego yo oraz obrotu o kąt (Po, które to wartości początkowo są nieznane. Ponadto nieznane są wartości sił w prętach lączących belkę z podłożem. Liczba ich zależy od zamierzonego stopnia dokładności obliczeń. Przy przyjęciu n niewiadomych podpór występuje n + 2 szukanych wielkości. Do dyspozycji słoja dwa równania równowagi belki oraz warunków geometrycznych wynikających z założenia wspólnych ugięć belki i podłoża. Na wzajemną zmianę odległości rozdzielonego od siebie układu belka — podłoże w punkcie Ic wpływają niewiadome: XI, X2, . x n, yo, oraz obciążenia zewnętrzne belki. Otrzymuje się układ równań gdzie: SP — suma sił pionowych obciążających belkę, EM suma momentów obciążenia zewnętrznego względem przekroju utwierdzenia wspornika, bki Yki + uki od działania Xi I, — przemieszczenie w dół oraz kąt obrotu (zgodny z ruchem wskazówek zegara) miejsca utwierdzenia wspornika, — przemieszczenie w punkcie I-C wspornika, wywołane obciążeniem zewnętrznym. Wyznaczenie współczynników teki w warunkach przestrzennego zadania teorii sprężystości sprowadza się do całkowania wzoru Boussinesqa po prostokącie. Otrzymane wzory są skomplikowane. Ograniczymy się tutaj do podania wyników tabelarycznych, wystarczających do obliczeń praktycznych. Współczynniki Wki wynikają ze wzoru rtEodi gdzie: b — szerokość belki, — charakterystyki podłoża. Niecka przemieszczeń. Współczynniki oblicza się z zależności wierzchu podłoża gdzie Mi, Mk oznaczają wykresy momentów od sil jednostkowych ustawianych w miejscach i, k. Jeśli podzielić belkę na równe odcinki d, to przy stałej sztywności EJ belki można z góry przeprowadzić całkowanie. [patrz też: stropodach niewentylowany, wienerberger cennik, obliczanie współczynnika przenikania ciepła]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: obliczanie współczynnika przenikania ciepła stropodach niewentylowany wienerberger cennik