Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘szamba betonowe’

Wymiary studzienki zaleza od srednicy rur i glebokosci ich polozenia

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

Wymiary studzienki zależą od średnicy rur i głębokości ich położenia. Średnica studzienek powinna być przyjmowana w zasadzie taka, by można było w pozycji nisko schylonej zajrzeć do wnętrza rur. Szerokość taka powinna być przyjmowana do wysokości 1,80 m, tzn. do wysokości człowieka. W górnej części studzienka przechodzi stopniowo w średnicę mniejszą, przy której możliwe jest dość swobodne opuszczenie się z poziomu ulicy pracownika, ubranego VI porze zimowej w kożuch roboczy. Średnicę studzienki rewizyjnej na kanałach rurowych w dolnej jej części przyjmuje się zwykle 1,20-:–1,40 m . Odcinek kanału rurowego (nieprzełazowego) między studzienkami rewizyjnymi zasadniczo powinien być prosty, wszędzie więc gdzie następuje zmiana kierunku, czy w płaszczyźnie poziomej czy pionowej (spadek), a także tam, gdzie zmieniają się średnice kanału, należy projektować studzienki rewizyjne. [hasła pokrewne: deska tarasowa, ławki ogrodowe, szamba betonowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘szamba betonowe’

Wymiary studzienki zaleza od srednicy rur i glebokosci ich polozenia

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

Obowiązujące przepisy nie precyzują ściśle danych, odnośnie do warunków umieszczenia zaworów burzowych na trasach kanalizacyjnych. Warunki takie można ustalić po przeprowadzeniu pomiarów pracy kanałów miejskich podczas bardzo dużych opadów. Dla miejskiej sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w Warszawie przyjmowane są jako tymczasowe następujące warunki, – o ile kanalizowane pomieszczenie, znajdujące się poniżej terenu, położone jest ponad 3,5 m nad rzędną wpustu kanałowego – zaworu burzowego można nie stosować, – przy wysokościach 2,5 – 3,5 m – stosowanie zaworu burzowego należy przeanalizować, dla bezpieczeństwa jednak zaleca się stosowanie zaworu burzowego. – przy wysokościach poniżej 2,5 m – stosowanie zaworu burzowego jest konieczne. W przypadku, gdy położenie kanału nie pozwala na grawitacyjne odprowadzenie ścieków z pomieszczeń, należy stosować przepompowywanie ścieków. [patrz też: deski elewacyjne, szamba betonowe, panele szklane ]

Comments Off

« Previous Entries