Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘przydomowa oczyszczalnia ścieków’

Kanaly rurowe z reguly maja wpusty boczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 17th, 2016

Kanały rurowe z reguły mają wpusty boczne, prawe i lewe (położone na przemian), które na rysunkach wykonawczych powinny mieć dokładne domiary do punktów stałych, ażeby je można było bez trudu wyznaczyć w terenie. Zajęte wpusty (np. przez przykanaliki od wpustów ulicznych deszczowych) powinny być na rysunkach Wykonawczych wyraźnie zaznaczone. Przed rozpoczęciem projektowania należy zebrać wszystkie dane dotyczące kanału (wpusty, ich usytuowanie wraz z odpowiednim szkicem). Kanały przełazowe; zwłaszcza o dużych wymiarach, często nie mają bocznych wpustów. W tym przypadku miejsce wprowadzenia przykanalika do kanału ulicznego jest zasadniczo obojętne, nie powinno się jednak wprowadzać przykanalików do kanału na łukach, w miejscach gdzie jest uzbrojenie kanału (np. właz, przewietrznik itd. ). [więcej w: deska elewacyjna, przydomowa oczyszczalnia ścieków, Deska Podłogowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘przydomowa oczyszczalnia ścieków’

Kanaly rurowe z reguly maja wpusty boczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 17th, 2016

PRZYKANALIKI (DOMOWE POŁĄCZENIA KANALIZACYJNE) Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna składająca się z sieci przewodów wewnętrznych w budynkach oraz• przewodów terenowych (podwórzowych), na granicy posesji (linii regulacyjnej ulicy) przechodzi w przykanalik, kanał łączący sieć wewnętrzną kanalizacyjną z kanałem ulicznym. Przewód kanalizacyjny od kanału ulicznego do granicy nieruchomości nazywa się przykanalikiem. 3. 7. 1. TRASY PRZYKANALIKÓW Przykanalik od miejsca wylotu instalacji wewnętrznej powinien iść możliwie najkrótszą trasą do kanału ulicznego, tzn. w kierunku prostopadłym do osi kanału. Tuż przed kanałem doprowadzenie odbywa się za pomocą łuku lub łuków, z których ostatni zostaje wprowadzony do bocznego wpustu lub umocowany w ściance przewodu ulicznego. Połączenie przykanalika z kanałem ulicznym, sposób ustalenia miejsca wprowadzenia rury do kanału ulicznego – zależy od rodzaju kanału ulicznego i jego ewentualnego uzbrojenia we wpusty boczne. [patrz też: przydomowa oczyszczalnia ścieków, altana drewniana, altana ogrodowa ]

Comments Off

« Previous Entries