Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘posadzki żywiczne’

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej terenowej

Posted in Uncategorized  by admin
July 19th, 2016

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej terenowej. Dla przeprowadzenia kontroli pracy kanałów, czyszczenia, płukania i dokonywania remontów sieć kanalizacyjna terenowa jest uzbrojona. Do uzbrojenia sieci należą: Studzienki rewizyjne studzienki te projektuje się zazwyczaj: w miejscach przyłączenia do kanału ulicznego lub terenowego, na długich (ponad 20 m) przewodach odpływowych od silnie obciążonych pionów, na pojedynczych przewodach spustowych lub grupach przewodów spustowych; w miejscach Krzyżowania (połączenia, rozgałęzienia) kanałów, w miejscach zmiany kierunku przewodów, na odcinkach prostych przewodów w odległościach umożliwiających oczyszczenie odcinka kanału. Studzienki rewizyjne sytuuje się w taki sposób na przewodach odpływowych z budynku, aby długość odcinka od budynku do studzienki nie była większa niż 10 m. Dla ścieków bez mechanicznych zanieczyszczeń (niektóre: ścieki przemysłowe) odległość powyższa może być większa. [podobne: altana ogrodowa, pompy ciepła, posadzki żywiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘posadzki żywiczne’

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej terenowej

Posted in Uncategorized  by admin
July 19th, 2016

Elektromechaniczne wibratory pogrążalne z silnikiem elektrycznym w budowanym w buławę wibratora. Wibratory pogrążalne tego typu w większości wyposażone są w mimośrodowy układ wywołujący drgania. Cechą charakterystyczną nowszych typów takich wibratorów jest stosowanie przymusowej cyrkulacji ciekłych smarów łożysk. Doprowadzenie smarów do łożysk odbywa się w różny sposób. Ogólnie biorąc, są to wibratory o większych średnicach buławy. Jednakże w nowszych rozwiązaniach są też produkowane buławy o przeciętnych średnicach. W połaci końcówki 1 zawarty jest ciekły smar 2, który za pośrednictwem specjalnej stożkowej dyszy 3 doprowadzany jest przymusowo do łożysk 4 wału mimośrodowego S. Łożyska osadzone są w korpusie 6, w którym wmontowane są stojan 7 i wirnik 8 silnika elektrycznego napędzającego mimośród przez wał oparty w łożysku górnym 9. Hermetyzację górnej części korpusu uzyskano przez zastosowanie specjalnej uszczelk i gumowej 10. Elastyczny przewód gumowy wzmocniony tkaniną 11 chroni przewody elektryczne 12 wyprowadzone z buławy do przełącznika 13 osadzonego w puszce rozdzielczej 14, od której przeprowadzony jest przewód do sieci poboru prądu elektrycznego. Częstotliwość drgań tych wibratorów wynosi 11000 min-l. [patrz też: panele podłogowe, posadzki żywiczne, ogrodowe szklarnie ]

Comments Off

« Previous Entries