Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘pompa próżniowa’

Przewody spustowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 23rd, 2016

Przewody spustowe odprowadzające wodę z dachów należy zaopatrzyć u dołu w skrzynki żeliwne z kratkami i otworami rewizyjnymi do usuwania zanieczyszczeń. Przewody deszczowe od strony ulicznego kanału powinny być łączone bezpośrednio z przyjmującym wody deszczowe kanałem ulicznym, nie rzadziej niż co 25 m a przy krótszym froncie budynku powinien być założony co najmniej l przewód. W uzasadnionych przypadkach możliwe są odstępstwa od tego przepisu. Zgodnie z przepisami, wodę z podwórzy i z powierzchni terenu, odprowadza się za pomocą wpustów, zaopatrzonych w syfony, dostatecznie gęste kratki i szczelne studzienki z osadnikami, w celu zatrzymania osadów, gruzu i śmieci. We wpustach wystawionych na działania mrozu, poziom wody w studzienkach osadowych i syfonach powinien znajdować się na głębokości chroniącej przed zamarzaniem, a w każdym razie co najmniej 1,50 m pod powierzchnią ziemi. Powierzchnia terenu dookoła wpustu powinna być pokryta trwałą nawierzchnią. [hasła pokrewne: pompa próżniowa, deska tarasowa, altana ogrodowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘pompa próżniowa’

Przewody spustowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 23rd, 2016

Przegląd wibratorów pogrążalnych Wibratory elektromechaniczne pogrążalne a. Elektromechaniczne wibratory pogrążalne zwane giętkim i mimośrodowym układem wzbudnika drgań. Do grupy tej należą starsze typy wibratorów o sprawdzonych i ustabilizowanych cechach eksploatacyjnych. Są one produkowane przez przemysł krajowy. Elektromechaniczny wibrator z giętkim wałem, produkcji krajowej – typu Wbro3 (3 T), o częstotliwości ok. 4300 min (wzbudzanie drgań buławy układem niewyważnym). Składa się on z układu napędowego, wału giętkiego oraz trzech wymiennych buław o różnej średnicy. Silnik łącznie z obsadą wału giętkiego umieszczony jest w obudowie na płycie z blachy. Przekładnia pasowa umożliwia przeniesienie napędu z silnika na wałek 1 zamocowany w łożysku 2, przy czym sprzęgło przenosi napęd jedynie przy obrocie silnika w prawą stronę. Wałek służy do połączenia końcówki 3 z wałem giętkim 4. Przeniesienie obrotów z wałka 1 na wał giętki uzyskuje się przez klinowe połączenia tych części. Wał giętki skł ada się z kilku sprężystych warstw drutów umieszczonych w pancerzu ochronnym, wykonanym ze spiralnie zwiniętej bednarki i drutu. Zewnętrzną osłonę stanowi wąż gumowy. Na końcach wału zamocowane są tuleje 5 i 6 oraz sprężyny 7 uniemożliwiające w tych miejscach wygięcie wału pod kątem ostrym. Buława f składa się z wałka mimośrodowego 9 osadzonego w łożyskach kulkowych łączonego z wałem giętkim za pomocą końcówki 10. [przypisy: Deska Podłogowa, deska elewacyjna, pompa próżniowa ]

Comments Off

« Previous Entries