Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘panele podłogowe’

Elektromechniczne wibratory pograzalne z walem gietkimi planetarnym ukladem wzbudnika drgan

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2016

Wibrator Wbro charakteryzuje się bardzo prostą konstrukcją. Urządzenia Wbro 3 pracują przy napięciu 220/380 V, a Wbro 3 T-42 V z zastosowaniem transformatora. Z grupy tej, oprócz wibratorów produkcji krajowej, stosowane są u nas wibratory typu PV i PVB produkcji czeskiej. Wibratory tych typów przystosowane są do obsługi ręcznej i składają się z trzech podstawowych części: układu napędowego, wału giętkiego oraz wymiennych buław. b. Elektromechniczne wibratory pogrążalne z wałem giętkimi planetarnym układem wzbudnika drgań. Do tej grupy wibratorów należą urządzenia o wysokiej intensywności drgań. Charakteryzują się dobrą trwałością. Moment skrętny od elektrycznego układu napędowego przekazywany jest na końcówkę łącznika buławy przez wał giętki za pośrednictwem sprzęgła. Sprzęgło to zezwala na obrót jednokierunkowy (zazwyczaj prawy), odpowiadający kierunkowi nawinięcia wału giętkiego. W buławach o małej średnicy z reguły występuje układ o zewnętrznym obiegu rotoru po bieżni na podniebieniu kopusu. Dla rozpoczęcia obiegu rotoru w buławach tego typu należy lekko uderzyć buławą o formę lub deskowanie, oczywiście po uprzednim włączeniu napędu. Zabieg ten jest zbyteczny w przypadku uruchamiania wibratorów planetarnych z rotorami o obiegu wewnętrznym po bieżni na obwodzie trzpienia centralnego. Są to buławy na ogół większych średnic. Obrót rotoru do konywany jest przez przegub kauczukowo-metalowy mufy. Przegub ten pozwala na zmianę kąta położenia rotoru w czasie jego obiegu po bieżni. [podobne: baseny ogrodowe, altana do ogrodu, panele podłogowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘panele podłogowe’

Elektromechniczne wibratory pograzalne z walem gietkimi planetarnym ukladem wzbudnika drgan

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2016

Konstrukcja takich wibratorów składa się z pneumatycznego planetarnego wzbudnika drgań umieszczonego w buławie, buławy wibracyjnej, przewodu manipulacyjno-zasilającego oraz armatury redukcyjno-regulacyjnej. Przykład buławy pogrążalnego wibratora pneumatycznego pokazano na 6-32. Jest to wibrator typu C-697 produkcji radzieckiej. W rozwiązaniu tym przyjęty układ planetarny pozwala na uzyskiwanie częstotliwości drgań do 14000 min-l lub do 9000 min-l. Wibratory pneumatyczne produkowane są o dużym zakresie średnic. Kolejnymi osiągnięciami w zakresie źródeł drgań są wibratory o hydrodynamicznych wzbudnikach drgań. Urządzenia te charakteryzują się wszystkimi zaletami wibratorów pneumatycznych oraz znacznie niższym w porównaniu z nimi zużyciem energii. Wibratory takie produkowane są przez firmę Wiszewica w Bribirze (Jugosławia). Wibratory te cechuje bardzo duża i łatwo dająca się zmienić częstotliwość drgań. Produkowane są one dla każdego typ u w trzech odmianach częstotliwości: niskiej (NF), średniej (SF) i wysokiej (VF). Buława wibratora wykonana jest w postaci nierozbieralnego elementu. Drgania wywołuje rotor 3 uruchamiany sprężonym powietrzem doprowadzonym pod określonym kątem do roboczej komory wzbudnika. Komorę tworzą bieżnia 2, rotor i dwie tarcze czołowe 4. Pod wpływem strumienia sprężonego powietrza rotor obiega bieżnię stanowiącą wewnętrzny wycinek korpusu 1 buławy wibratora i wprowadza ją w drgania. Sprężone powietrze doprowadzone jest przewodem gumowym (wzmocnionym tkaniną 8, a wewnątrz buławy rurką metalową 5) do ślepego kanału 13. Z kanału tego wlotami 14 przedostaje się sprężone powietrze już bezpośrednio do komory wzbudnika. Kąt nachylenia otworów wlotowych może wynosić od 20° do 70°. Zużyte powietrze wyprowadzane jest z komory otworami 10 i 12 do kanałów 9 i 11 znajdujących się w korpusie bieżni, a następnie przez otwory w pierścieniu 6 zewnętrznym prz ewodem gumowym wzmocnionym tkaniną 7. Otwór wlotowy zasilania wibratora 16 zakończony jest filtrem w postaci metalowej siatki 15 zabezpieczającym nierozbieralną komorę wzbudnika przed zanieczyszczeniem. Hydrodynamiczne wibratory pogrążalne mają prostą konstrukcję, której elementy nie zużywają się szybko. [patrz też: panele podłogowe, kolektory słoneczne, altana ogrodowa ]

Comments Off

« Previous Entries