Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘panele ogrodzeniowe’

Klapy zainstalowane w studzienkach rewizyjnych

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

Klapy zainstalowane w studzienkach rewizyjnych, nachylone są zwykle pod kątem 60° . do osi kanału, na odcinku kanału od studzienki w dół w kierunku odpływu ścieków. Do klapy umocowane są łańcuchy, wyprowadzone do skrzynki pokrywy włazowej, tuż pod powierzchnię terenu. Opuszczając klapę zamyka się dolny odcinek kanału, który może być wówczas poddany kontroli lub też napełnia się studzienkę wodą (zwykle wodociągową) do pewnego poziomu, by następnie przez otwarcie klapy łańcuchem przepłukać kanał silnym strumieniem wody. Studzienki rewizyjne w wierzchołkowych punktach sieci służą jednocześnie jako płuczki i powinny być obowiązkowo zaopatrzone w klapy. Na większych kanałach typu przełazowego zainstalowane są zasuwy półprofilowe , (do mniej więcej połowy wysokości profilu kanału), służące do tego samego celu, co klapy rurowe na kanałach nieprzełazowych. Zasuwy należy projektować i w tych miejscach, gdzie ze względu na potrzeby eksploatacyjne zachodzić będzie potrzeba zamykania (odcinania) kanału od sieci czynnej, dla dokonania przeglądu, kontroli, naprawy itp. danego odcinka kanału. [więcej w: panele szklane, ogrodowe szklarnie, panele ogrodzeniowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘panele ogrodzeniowe’

Klapy zainstalowane w studzienkach rewizyjnych

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

Dla zmniejszenia prędkości ruchu ścieków można budować pochylnię z dnem gładkim stopniowanym. Stopnie, na które spadają ścieki, muszą być budowane z materiałów trwałych. – Deszczowe wpusty podwórzowe. Wpusty podwórzowe w kanalizacji ogólnospławnej umieszcza się w najniższych miejscach terenu lub na nawierzchni podwórza, dla przyjmowania spływających wód opadowych. Odległość między wpustami zależy od szerokości działki, zmian spadków nawierzchni itp. Orientacyjna odległość między wpustami wynosi 50-:–60 m. Wpusty podworzowe mają średnicę 300 mm, natomiast wpusty uliczne – 0 500 mm i są betonowe. Wpusty składają się z trzech części: ze skrzynki żeliwnej z kratką, ustawianych na poziomie nawierzchni, opartych na kręgach kamionkowych lub betonowych, – z właściwej studzienki z gniazdem do włączania przykanalika i – z osadnika. [podobne: panele szklane, panele ogrodzeniowe, Deska Podłogowa ]

Comments Off

« Previous Entries