Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘ogrodowe szklarnie’

Klapy zainstalowane w studzienkach rewizyjnych

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

Klapy zainstalowane w studzienkach rewizyjnych, nachylone są zwykle pod kątem 60° . do osi kanału, na odcinku kanału od studzienki w dół w kierunku odpływu ścieków. Do klapy umocowane są łańcuchy, wyprowadzone do skrzynki pokrywy włazowej, tuż pod powierzchnię terenu. Opuszczając klapę zamyka się dolny odcinek kanału, który może być wówczas poddany kontroli lub też napełnia się studzienkę wodą (zwykle wodociągową) do pewnego poziomu, by następnie przez otwarcie klapy łańcuchem przepłukać kanał silnym strumieniem wody. Studzienki rewizyjne w wierzchołkowych punktach sieci służą jednocześnie jako płuczki i powinny być obowiązkowo zaopatrzone w klapy. Na większych kanałach typu przełazowego zainstalowane są zasuwy półprofilowe , (do mniej więcej połowy wysokości profilu kanału), służące do tego samego celu, co klapy rurowe na kanałach nieprzełazowych. Zasuwy należy projektować i w tych miejscach, gdzie ze względu na potrzeby eksploatacyjne zachodzić będzie potrzeba zamykania (odcinania) kanału od sieci czynnej, dla dokonania przeglądu, kontroli, naprawy itp. danego odcinka kanału. [więcej w: panele szklane, ogrodowe szklarnie, panele ogrodzeniowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ogrodowe szklarnie’

Klapy zainstalowane w studzienkach rewizyjnych

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

WPUSTY BOCZNE KANAŁÓW ULICZNYCH Kanały uliczne murowane lub betonowe typu przełazowego mają zwykle boczne wpusty, które są osadzane w ściankach kanału podczas budowy. Do powyższych wpustów wprowadza się przykanaliki, łączące posesje z kanałem. Przy projektowaniu przykanalika obiera się w tym przypadku najbliższy Istniejący wpust na kanale, nie zajęty dotychczas przez podłączenie innego obiektu, i łącząc wpust ten z wylotem przewodu kanalizacyjnego instalacji wewnętrznej budynku. ustala się w ten sposób trasę samego przykanalika. Wysokość wpustów nad spodem kanałowym uzależniona jest od normalnego-poziomu ścieków w kanałach. W przypadku istnienia zatem wpustu bocznego w kanale, do którego ma być podłączony, projektowany przykanalik, trasa przykanalika zazwyczaj nieco się wydłuża i kierunek jego, między wylotem instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej a kanałem ulicznym, skierowany jest zwykle ukośnie do tego ostatniego, z biegiem przepływu ścieków w tym kanale . . [patrz też: oczyszczalnia przydomowa, ogrodowe szklarnie, altana drewniana ]

Comments Off

« Previous Entries