Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘oczyszczalnia przydomowa’

TRASY PRZYKANALIKÓW

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

WPUSTY BOCZNE KANAŁÓW ULICZNYCH Kanały uliczne murowane lub betonowe typu przełazowego mają zwykle boczne wpusty, które są osadzane w ściankach kanału podczas budowy. Do powyższych wpustów wprowadza się przykanaliki, łączące posesje z kanałem. Przy projektowaniu przykanalika obiera się w tym przypadku najbliższy Istniejący wpust na kanale, nie zajęty dotychczas przez podłączenie innego obiektu, i łącząc wpust ten z wylotem przewodu kanalizacyjnego instalacji wewnętrznej budynku. ustala się w ten sposób trasę samego przykanalika. Wysokość wpustów nad spodem kanałowym uzależniona jest od normalnego-poziomu ścieków w kanałach. W przypadku istnienia zatem wpustu bocznego w kanale, do którego ma być podłączony, projektowany przykanalik, trasa przykanalika zazwyczaj nieco się wydłuża i kierunek jego, między wylotem instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej a kanałem ulicznym, skierowany jest zwykle ukośnie do tego ostatniego, z biegiem przepływu ścieków w tym kanale . . [patrz też: oczyszczalnia przydomowa, ogrodowe szklarnie, altana drewniana ]

Comments Off

Posts Tagged ‘oczyszczalnia przydomowa’

TRASY PRZYKANALIKÓW

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

Wibrowanie taką buławą jest możliwe tylko w warunkach uzyskania i zachowania suchego styku na całej długości bieżni. Przedostanie się smarów na bieżnię jest niedopuszczalne. W często stosowanych u nas wibratorach pogrążalnych firmy Raw (Radeberg) typu A-3000 o trzech wymiennych buławach 38, 50 i 72 mm połączenie przegubowe rotoru z elementem 5 o skrętnym napędzie od wału giętkiego dokonywane jest za pośrednictwem przegubowej mufy ze sprężyną 4. W wibratorze tym rotor 2 obiega bieżnię utworzoną przez stożkową tuleję 1. Całość buławy chroniona jest po obwodzie płaszczem 3 i zakończona jest nakręcaną końcówką 6. Częstotliwość drgań tych buław wynosi od 12500 min-l do 15000 min-l. Wibrator typu IW-27 (C-802) ma średnicę buławy 51 mm i częstotliwość 15000 min-l. Rotor jego 2 obiega bieżnię stożkowo wykształconego segmentu środkowego buławy 1 połączonego szczelnie z płaszczem 3, na końcu którego zainstalowana jest mufa 4 z łożyskiem kauczukowo-metalowym osadzenia rotoru, przejmującego napęd od wału giętkiego przez element łącznikowy 5. W drugim rozwiązaniu wibrator typu IW-47 (C-922) wyposażony jest w planetarny typ wzbudnika z rotorem 2 obiegającym bieżnię po obwodzie trzpienia centralnego 1. Mufa 4, podłączenie do giętkiego wału 5 i obudowa 3 są tu podobne do analogicznych elementów w wibratorze typu IW-27. Średnica buławy wynosi w tym przypadku 76 mm, a jej częstotliwość drgań – 10000 min-l. [hasła pokrewne: altana do ogrodu, panele podłogowe, oczyszczalnia przydomowa ]

Comments Off

« Previous Entries