Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘kolektory słoneczne’

ZAMKNIECIA BURZOWE

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

ZAMKNIĘCIA BURZOWE Przy kanalizacji ogólnospławnej przepisy zabraniają kanalizowania piwnic i części budynków położonych poniżej dopuszczalnego na danej ulicy zwierciadła ścieków w kanale w celu uniknięcia w czasie większych opadów atmosferycznych zalewu nieruchomości wodami brudnymi z kanału. Można przeprowadzić skanalizowanie nisko położonych pomieszczeń, jeżeli jest to konieczne i jeśli zabezpieczy się pomieszczenia od zalewu za pomocą odpowiednich urządzeń, nie tamujących swobodnego odpływu ścieków do kanału z wyżej położonych przyborów kanalizacyjnych. W celu zabezpieczenia nisko położonych pomieszczeń od zalewu przez urządzenia kanalizacyjne wodami burzowymi:, należy za tymi urządzeniami stosować zamknięcia burzowe, zamykane ręcznie, o konstrukcji umożliwiającej szybkie zamykanie. [hasła pokrewne: kolektory słoneczne, deski elewacyjne, deska tarasowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kolektory słoneczne’

ZAMKNIECIA BURZOWE

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

Konstrukcja takich wibratorów składa się z pneumatycznego planetarnego wzbudnika drgań umieszczonego w buławie, buławy wibracyjnej, przewodu manipulacyjno-zasilającego oraz armatury redukcyjno-regulacyjnej. Przykład buławy pogrążalnego wibratora pneumatycznego pokazano na 6-32. Jest to wibrator typu C-697 produkcji radzieckiej. W rozwiązaniu tym przyjęty układ planetarny pozwala na uzyskiwanie częstotliwości drgań do 14000 min-l lub do 9000 min-l. Wibratory pneumatyczne produkowane są o dużym zakresie średnic. Kolejnymi osiągnięciami w zakresie źródeł drgań są wibratory o hydrodynamicznych wzbudnikach drgań. Urządzenia te charakteryzują się wszystkimi zaletami wibratorów pneumatycznych oraz znacznie niższym w porównaniu z nimi zużyciem energii. Wibratory takie produkowane są przez firmę Wiszewica w Bribirze (Jugosławia). Wibratory te cechuje bardzo duża i łatwo dająca się zmienić częstotliwość drgań. Produkowane są one dla każdego typ u w trzech odmianach częstotliwości: niskiej (NF), średniej (SF) i wysokiej (VF). Buława wibratora wykonana jest w postaci nierozbieralnego elementu. Drgania wywołuje rotor 3 uruchamiany sprężonym powietrzem doprowadzonym pod określonym kątem do roboczej komory wzbudnika. Komorę tworzą bieżnia 2, rotor i dwie tarcze czołowe 4. Pod wpływem strumienia sprężonego powietrza rotor obiega bieżnię stanowiącą wewnętrzny wycinek korpusu 1 buławy wibratora i wprowadza ją w drgania. Sprężone powietrze doprowadzone jest przewodem gumowym (wzmocnionym tkaniną 8, a wewnątrz buławy rurką metalową 5) do ślepego kanału 13. Z kanału tego wlotami 14 przedostaje się sprężone powietrze już bezpośrednio do komory wzbudnika. Kąt nachylenia otworów wlotowych może wynosić od 20° do 70°. Zużyte powietrze wyprowadzane jest z komory otworami 10 i 12 do kanałów 9 i 11 znajdujących się w korpusie bieżni, a następnie przez otwory w pierścieniu 6 zewnętrznym prz ewodem gumowym wzmocnionym tkaniną 7. Otwór wlotowy zasilania wibratora 16 zakończony jest filtrem w postaci metalowej siatki 15 zabezpieczającym nierozbieralną komorę wzbudnika przed zanieczyszczeniem. Hydrodynamiczne wibratory pogrążalne mają prostą konstrukcję, której elementy nie zużywają się szybko. [patrz też: panele podłogowe, kolektory słoneczne, altana ogrodowa ]

Comments Off

« Previous Entries