Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Deska Podłogowa’

Przeglad wibratorów pograzalnych

Posted in Uncategorized  by admin
July 23rd, 2016

Przegląd wibratorów pogrążalnych Wibratory elektromechaniczne pogrążalne a. Elektromechaniczne wibratory pogrążalne zwane giętkim i mimośrodowym układem wzbudnika drgań. Do grupy tej należą starsze typy wibratorów o sprawdzonych i ustabilizowanych cechach eksploatacyjnych. Są one produkowane przez przemysł krajowy. Elektromechaniczny wibrator z giętkim wałem, produkcji krajowej – typu Wbro3 (3 T), o częstotliwości ok. 4300 min (wzbudzanie drgań buławy układem niewyważnym). Składa się on z układu napędowego, wału giętkiego oraz trzech wymiennych buław o różnej średnicy. Silnik łącznie z obsadą wału giętkiego umieszczony jest w obudowie na płycie z blachy. Przekładnia pasowa umożliwia przeniesienie napędu z silnika na wałek 1 zamocowany w łożysku 2, przy czym sprzęgło przenosi napęd jedynie przy obrocie silnika w prawą stronę. Wałek służy do połączenia końcówki 3 z wałem giętkim 4. Przeniesienie obrotów z wałka 1 na wał giętki uzyskuje się przez klinowe połączenia tych części. Wał giętki skł ada się z kilku sprężystych warstw drutów umieszczonych w pancerzu ochronnym, wykonanym ze spiralnie zwiniętej bednarki i drutu. Zewnętrzną osłonę stanowi wąż gumowy. Na końcach wału zamocowane są tuleje 5 i 6 oraz sprężyny 7 uniemożliwiające w tych miejscach wygięcie wału pod kątem ostrym. Buława f składa się z wałka mimośrodowego 9 osadzonego w łożyskach kulkowych łączonego z wałem giętkim za pomocą końcówki 10. [przypisy: Deska Podłogowa, deska elewacyjna, pompa próżniowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Deska Podłogowa’

Przeglad wibratorów pograzalnych

Posted in Uncategorized  by admin
July 23rd, 2016

Dla zmniejszenia prędkości ruchu ścieków można budować pochylnię z dnem gładkim stopniowanym. Stopnie, na które spadają ścieki, muszą być budowane z materiałów trwałych. – Deszczowe wpusty podwórzowe. Wpusty podwórzowe w kanalizacji ogólnospławnej umieszcza się w najniższych miejscach terenu lub na nawierzchni podwórza, dla przyjmowania spływających wód opadowych. Odległość między wpustami zależy od szerokości działki, zmian spadków nawierzchni itp. Orientacyjna odległość między wpustami wynosi 50-:–60 m. Wpusty podworzowe mają średnicę 300 mm, natomiast wpusty uliczne – 0 500 mm i są betonowe. Wpusty składają się z trzech części: ze skrzynki żeliwnej z kratką, ustawianych na poziomie nawierzchni, opartych na kręgach kamionkowych lub betonowych, – z właściwej studzienki z gniazdem do włączania przykanalika i – z osadnika. [podobne: panele szklane, panele ogrodzeniowe, Deska Podłogowa ]

Comments Off

« Previous Entries