Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘baseny ogrodowe’

Tarczownice.

Posted in Uncategorized  by admin
February 21st, 2018

Tarczownice stanowią konstrukcję przestrzenną, składającą się z cienkich płaskich płyt połączonych z sobą monolitycznie. Płyty tarczownic mogą być kształtu prostokątnego, trójkątnego i trapezowego. Tarczownice podobnie jak powłoki walcowe dzielimy na jedno i wieloczłonowe. Ograniczenie tarczownic, podobnie jak i powłok, stanowią belki brzegowe lub wezgłowiowe oraz przepony. Rozstaw przepon nie powinien być większy niż 30 m. Wysokość poszczególnego członu (wysokość fali) powinna wynosić ok. /to rozpiętości, a szerokość płyty przyjmuje się zwykle w granicach 3,5+4,0 m. Górna płyta pozioma w przypadku tarczownicy o kształcie prostokątnym powinna mieć szerokość 0,25+0,40 1. Ciekawe jest zastosowanie tarczownic typu trójkątnego (w kształcie litery V). Ścisła metoda obliczania tarczownic jest bardzo skomplikowana i dlatego w praktyce stosuje się najczęściej metody uproszczone. Ujemną cechą tarczownic jest występujące w nich zjaw isko zginania jak w zwykłej płycie, co ogranicza wymiary tarcz. Przekrycia konoidalne. Cienkościenne przekrycia o kształcie konoidy składają się zwykle z następujących elementów konstrukcyjnych: a) powłoki konoidalnej o grubości 57 cm, b) elementów wezgłowiowych, c) przepony, Przepona złożona jest najczęściej z łuku czołowego wieszaków, ściągu i belki podświetlikowej. W niektórych przypadkach ściągi i belka podświetlikowa mogą stanowić jedną całość. W zależności od sposobu konstrukcyjnego rozwiązania ściągu umieszczenia belki podsuwniczej rozróżnia się następujące rodzaje konoid: a) konoidę czeską, w której część świetlikowa stanowi wspólną całość ze ściągiem, podwieszoną do czołowego łuku za pomocą sztywnych wieszaków, b) konoidę francuską, w której ściąg stanowi osobną konstrukcję wydzieloną od czołowego łuku (świetlika), c) konoidę ściętą, której konstrukcja polega na wprowadzeniu płaskiego pochyłego elementu płytowego, opierającego się na poziomym ściągu żelbetowym i krawędzi przenikania z konoidalną powłoką. Ścięty kształt konoidy polepsza warunki oświetleniowe, a z punktu widzenia statycznego pozwala na stosowanie większych rozpiętości (do 18 m) przy zmniejszonej grubości powłoki do 6 cm. Przy niedużej rozpiętości wykonuje się konoidy na stałych deskowaniach i rusztowaniach. W przypadku większych rozpiętości i długości hal bardziej wskazane jest stosowanie do betonowania konoidy stalowych rusztowań ruchomych przystosowanych do naparzania betonu w celu przyśpieszenia wykonania robót żelbetowych. Stosowanie rusztowań przesuwnych jest znacznie ułatwione przy zaprojektowaniu konoidy ściętej. [patrz też: altany ogrodowe, baseny ogrodowe, altana do ogrodu ]

Comments Off

Posts Tagged ‘baseny ogrodowe’

Tarczownice.

Posted in Uncategorized  by admin
February 21st, 2018

Kopuły żebrowe stosowane są najczęściej w przypadkach, gdy oświetlenie wnętrza wymaga umieszczenia świetlików w kopule. Świetliki takie rozmieszcza się zwykle między żebrami kopuły. Konstrukcję nośną tego typu kopuły stanowią żebra biegnące w kierunku południkowym i równoleżnikowym. Zebra południkowe połączone są w wezgłowiu belką pierścieniową, przejmującą naprężenia rozciągające. W pobliżu wierzchołka kopuły stosuje się zwykle drugi pierścień, łączący żebra południkowe i przenoszący naprężenie ściskające. Kopuły żelbetowe żebrowe należą do konstrukcji ciężkich wymagających zużycia ok. 0,5 m3 betonu na 1 m2 rzutu poziomego, podczas gdy w kopułach bezżebrowych gładkich ilość betonu rzadko przekracza 0,15 m3 na 1 m rzutu poziomego. Dachy powłokowe o różnym kształcie krzywizny Do dachów tego typu stosowanego na ogół rzadko w budownictwie miejskim zaliczamy powłoki walcowe jedno i wielofalowe, tarczownice i przekrycia konoidalne. Przekrycia tego typu stosowane są dla dużych powierzchni, jak dworce kolejowe, zajezdnie tramwajowe, hale sportowe, kościoły itp. Powłoki walcowe. Zasadniczymi elementami konstrukcji powłokowych walcowych są: a) powłoka najczęściej o kształcie powierzchni walcowej i o grubości 6+9 cm, b) elementy wezgłowiowe a, w powłokach walcowych wielofalowych również pachwinowe, mające kierunek tworzących powłoki , c) przepony poprzeczne oparte na ścianach lub słupach występujące w przypadku konstruowania powłok długich. W przypadku gdy Z2 Zł powłokę walcową zaliczamy do powłok krótkich, jeżeli natomiast Z2> Zł> powłoka należy do typu powłok długich. Przepony poprzeczne mogą być wykonane zarówno w postaci sztywnego łuku ze ściągiem jak i w postaci pełnych zamkniętych tarcz. W przypadku podparcia powłok tylko punktowo nazywamy je dźwigarami sklepieniowymi. Rozstaw przepon poprzecznych w tym przypadku wynosi 2030 m, a wysokość strzałki powłoki f co najmniej lito rozpiętości Z2 i co najmniej l/a rozpiętości fali Zł.Ścisła teoria obliczania powłok podana została przez Dischingera. Teorię tę do szeregu praktycznych rozwiązań zastosował Wlasow upraszczając znacznie obliczenia matematyczne. W wycinku powłoki walcowej mogą, pod działaniem ciężaru własnego i obciążenia zewnętrznego, panować następujące siły wewnętrzne: siły normalne, siły styczne, momenty zginające w kierunku krzywizny, momenty skręcające i siły poprzeczne. Najmniej skomplikowane jest wymiarowanie krótkich powłok walcowych. Naprężenia styczne w tych powłokach są nieznaczne, pomija się więc je w obliczeniach. Ze względu na stosunkowo niewielką wartość naprężeń występujących w powłokach tego typu zbroi się je konstrukcyjnie siatką z prętów C/J 6 mm rozstawionych co 12+15 cm. Markę betonu dla takich powłok przyjmuje się zwykle 110+140 kG/cm2. [przypisy: altany ogrodowe, baseny ogrodowe, altana do ogrodu ]

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »