Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘altany ogrodowe’

Elektromechaniczne wibratory pograzalne z silnikiem elektrycznym nawierzchnej czesci wibratora

Posted in Uncategorized  by admin
July 15th, 2016

Elektromechaniczne wibratory pogrążalne z silnikiem elektrycznym nawierzchnej części wibratora. Do grupy tej należy wibrator produkcji czechosłowackiej typu PVP-2000. Jest to wibrator elektromechaniczny pogrążalny z silnikiem elektrycznym wydzielonym na wierzchniej części w przedłużeniu buławy. Wibrator ten o częstotliwości drgań 9400 min napędzany jest silnikiem elektrycznym krótko zwartym wmontowanym w obudowę 1 na wierzchniej części buławy. Obudowa wykonana jest jako wodoszczelna z jednym wyprowadzeniem w wylocie 2 dla przewodu zasilania prądem elektrycznym. Stojan obudowany jest kompozycją epoksydową. Wirnik ułożony jest w dwóch łożyskach kulkowym 3 i walcowym 4. Trzon 5 głowicy wibracyjnej połączony jest z wałem napędowym elastycznym elementem 6. Drgania od głowicy przed przekazywaniem ich na część górną napędową tłumione są zestawem elementów łącznikowym 7 i 8 rozdzielonych amortyzatorami 9 i 10. Poprzez te elementy amortyzowany j est również śrubowo zamocowany do nich uchwyt 11. Obudowa buławy 12 połączona jest na końcu z głowicą 13, której wewnętrzną połać po podniebieniu obiega planetarnie mimośród wałka 14 wzbudnika drgań. Tego rodzaju wzbudniki stosowane są niekiedy w wibratorach pogrążalnych produkcji zachodniej. Schemat układu wzbudnika wodzikowego, zastosowany przez firmę Wacker (NRF) W wibratorze IRFM. W układzie tym po bieżni korpusu 2 toczy się rotor 1 mimośrodowo usytuowany względem centralnej osi obrotowego wału 3 napędzanego silnikiem elektrycznym. [hasła pokrewne: altany ogrodowe, deska tarasowa, ławki ogrodowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘altany ogrodowe’

Elektromechaniczne wibratory pograzalne z silnikiem elektrycznym nawierzchnej czesci wibratora

Posted in Uncategorized  by admin
July 15th, 2016

Ważna jest sprawa znaku kąta 5. Wzory dostosowane są do oznaczeń przyjętych w niniejszej pracy, tzn. do b ujemnego, gdy odpór skierowany jest ku górze. Wówczas wartość Q jest również ujemna, a wartość z dodatnia. W równaniu przed pierwiastkiem wystąpi wtedy znak plus. Gdy odpór skierowany jest ku dołowi, wówczas b i Q są dodatnie, — ujemne; znak przed pierwiastkiem: minus. Gdy ściana jest mocno pochyla, tak że bezwzględna wartość sin ô gdzie sin p— sin b powstaniu granicznego stanu naprężenia w gruncie towarzyszyć będzie wytworzenie się powierzchni (a w rzucie na płaszczyznę pionową układu odniesienia — linii) nieciągłości, tj. „linii, w której otoczeniu ośrodek sypki znajduje się w stanie równowagi granicznej, chociaż nie ma zupełnej ciągłości naprężeń”. Będziemy mieli wtedy do czynienia z dwoma tylko obszarami uplastycznienia, rozdzielonymi tą linią nieciągłości. Teoretycznie oba obszary zachodzą na siebie, skąd praktycznie na styku ich charakterystyki stają się nieciągłe. W tym przypadku zamiast równania do rachunku wejdzie równanie prostsze I + sin O cos 2W1—sin Z numerycznego rozwiązania układu równań podstawowych otrzymuje się So cos 8 (cos 0 ± s/ sin2 (b —sin e 6), gdzie So — pewna nieznana funkcja, zależna od położenia rozpatrywanego punktu w odniesieniu do układu współrzędnych. Wartości należy wstawiać z odpowiednim znakiem; przed pierwiastkiem znak „ dla b oraz znak „-F” dla b > O. Dla b 0 jest i 450 + 2. Wartości współczynnika dla różnych b. Wzór est ważny dla ścian pochyłych także wówczas, gdy w gruncie powstanie nieciągłość; we wszystkich przypadkach jednak tylko dla naziomu poziomego. Wpływ spójności c Sokołowski uwzględnia powiększając odpowiednio odpór od obciążenia naziomu. [hasła pokrewne: altany ogrodowe, baseny ogrodowe, altana do ogrodu ]

Comments Off

« Previous Entries