Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘altana ogrodowa’

Przewody spustowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 23rd, 2016

Przewody spustowe odprowadzające wodę z dachów należy zaopatrzyć u dołu w skrzynki żeliwne z kratkami i otworami rewizyjnymi do usuwania zanieczyszczeń. Przewody deszczowe od strony ulicznego kanału powinny być łączone bezpośrednio z przyjmującym wody deszczowe kanałem ulicznym, nie rzadziej niż co 25 m a przy krótszym froncie budynku powinien być założony co najmniej l przewód. W uzasadnionych przypadkach możliwe są odstępstwa od tego przepisu. Zgodnie z przepisami, wodę z podwórzy i z powierzchni terenu, odprowadza się za pomocą wpustów, zaopatrzonych w syfony, dostatecznie gęste kratki i szczelne studzienki z osadnikami, w celu zatrzymania osadów, gruzu i śmieci. We wpustach wystawionych na działania mrozu, poziom wody w studzienkach osadowych i syfonach powinien znajdować się na głębokości chroniącej przed zamarzaniem, a w każdym razie co najmniej 1,50 m pod powierzchnią ziemi. Powierzchnia terenu dookoła wpustu powinna być pokryta trwałą nawierzchnią. [hasła pokrewne: pompa próżniowa, deska tarasowa, altana ogrodowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘altana ogrodowa’

Przewody spustowe

Posted in Uncategorized  by admin
July 23rd, 2016

Wibratory pneumatyczne pogrążalne. Urządzenia te znajdują coraz szersze zastosowanie w praktyce. Charakteryzują się one znaczną niezawodnością w pracy, stosunkowo małym ciężarem, prostą konstrukcją, łatwością i bezpieczeństwem obsługi oraz możliwością uzyskania wysokich częstotliwości drgań i ich regulowania. Do wad tych urządzeń należą: konieczność zasilania ze stałej instalacji sprężonego powietrza lub przenośnych kompresorów, znaczna energochłonność (koszt eksploatacji) oraz zaburzenia w pracy przy niskich temperaturach. Konstrukcja wibratorów pneumatycznych jest podobna zazwyczaj do konstrukcji wibratorów elektromechanicznych z wbudowanym silnikiem, z tą różnicą, iż w buławie wibratora wbudowany jest układ pneumatyczny pracujący pod ciśnieniem powietrza 4-6 atm. Może tu występować wzbudzenie drgań buławy układem niewyważonym (dawne rozwiązania) lub planetarnym (nowe rozwiązania). Pierwsze z nich w niektórych krajach są nadal produkowane i udoskonalane. Ze względu na skomplikowaną konstrukcję wymagają one fachowej i szczególnie starannej obsługi i są ogólnie biorąc nietrwałe. Dlatego też nowsze rozwiązania oparte są na układach wzbudników planetarnych. [hasła pokrewne: deski elewacyjne, altana ogrodowa, ławki ogrodowe ]

Comments Off

« Previous Entries