Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘altana drewniana’

TRASY PRZYKANALIKÓW

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

WPUSTY BOCZNE KANAŁÓW ULICZNYCH Kanały uliczne murowane lub betonowe typu przełazowego mają zwykle boczne wpusty, które są osadzane w ściankach kanału podczas budowy. Do powyższych wpustów wprowadza się przykanaliki, łączące posesje z kanałem. Przy projektowaniu przykanalika obiera się w tym przypadku najbliższy Istniejący wpust na kanale, nie zajęty dotychczas przez podłączenie innego obiektu, i łącząc wpust ten z wylotem przewodu kanalizacyjnego instalacji wewnętrznej budynku. ustala się w ten sposób trasę samego przykanalika. Wysokość wpustów nad spodem kanałowym uzależniona jest od normalnego-poziomu ścieków w kanałach. W przypadku istnienia zatem wpustu bocznego w kanale, do którego ma być podłączony, projektowany przykanalik, trasa przykanalika zazwyczaj nieco się wydłuża i kierunek jego, między wylotem instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej a kanałem ulicznym, skierowany jest zwykle ukośnie do tego ostatniego, z biegiem przepływu ścieków w tym kanale . . [patrz też: oczyszczalnia przydomowa, ogrodowe szklarnie, altana drewniana ]

Comments Off

Posts Tagged ‘altana drewniana’

TRASY PRZYKANALIKÓW

Posted in Uncategorized  by admin
July 27th, 2016

PRZYKANALIKI (DOMOWE POŁĄCZENIA KANALIZACYJNE) Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna składająca się z sieci przewodów wewnętrznych w budynkach oraz• przewodów terenowych (podwórzowych), na granicy posesji (linii regulacyjnej ulicy) przechodzi w przykanalik, kanał łączący sieć wewnętrzną kanalizacyjną z kanałem ulicznym. Przewód kanalizacyjny od kanału ulicznego do granicy nieruchomości nazywa się przykanalikiem. 3. 7. 1. TRASY PRZYKANALIKÓW Przykanalik od miejsca wylotu instalacji wewnętrznej powinien iść możliwie najkrótszą trasą do kanału ulicznego, tzn. w kierunku prostopadłym do osi kanału. Tuż przed kanałem doprowadzenie odbywa się za pomocą łuku lub łuków, z których ostatni zostaje wprowadzony do bocznego wpustu lub umocowany w ściance przewodu ulicznego. Połączenie przykanalika z kanałem ulicznym, sposób ustalenia miejsca wprowadzenia rury do kanału ulicznego – zależy od rodzaju kanału ulicznego i jego ewentualnego uzbrojenia we wpusty boczne. [patrz też: przydomowa oczyszczalnia ścieków, altana drewniana, altana ogrodowa ]

Comments Off

« Previous Entries