Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

Oszczędność materiału

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Oszczędność materiału uzyskuje się też przez wykonanie w murze filarów o odpowiedniej wytrzymałości i stateczności, rozstawionych co kilka metrów — zależnie od obciążeń — i rozpięcie pomiędzy nimi pionowych znacznie słabszych elementów w postaci płyt lub sklepień, stanowiących ekrany przenoszące parcie gruntu na filary. Płyty lub sklepienia między filarami najlepiej wykonać jako żelbetowe; filary mogą być betonowe lub kamienne. Inny typ ściany, nazywanej ścianą wnękową, charakteryzuje się tym, że w murze betonowym masywnym projektuje się w ścianie przedniej (częściej) lub tylnej nisze (o szerokości do 8 m) biegnące jedna za drugą. Sciana oporowa wnękowa: a) przekrój pionowy, b) przekroje poziome nieprzerwanie, przekryte górną częścią muru ukształtowaną w postaci sklepienia lub stropu. Między niszami powstają „filary” o grubości +3,00 m. Nisze w ścianie przedniej wpływają na znaczne zmniejszenie zużycia betonu, w Ścianie zaś tylnej zmniejszają parcie gruntu na ściany wewnętrzne (równolegle do osi muru). Oszczędność betonu niweczy częściowo koszt bardziej skomplikowanych deskowań. Pod tym względem korzystniejsze są nisze tylne, gdyż mogą być głębsze niż nisze frontowe, a poza tym nie wymagają, jako trwale ukryte, nadmiernej precyzji deskowań. W tym przypadku obciążenia przenoszą na podłoże nie tylko filary miedzy niszami, ale i ściany nisz, które liczy się nie tylko na zginanie między filarami, ale przede wszystkim na ściskanie wynikające z przebiegu linii ciśnienia. Stanowią one rozwiązanie najnowocześniejsze; wykonywane gą przeważnie jako żelbetowe, niekiedy pewne elementy mają stalowe. Pod względem konstrukcyjnym dzielą się na: — ściany wspornikowe (nazywane też płytowo-kątowymi), — Ściany zastrzałowe (nazywane też płytowo-żebrowymi). Sciany wspornikowe (płytowo-kątowe). Skladają się one z dwu elementów zasadniczych: ściany pionowej i płyty poziomej, połączonych ze sobą sztywnie na kształt litery L. Istotnym czynnikiem wpływającym na stateczność takiego muru jest ciężar gruntu leżącego na płycie poziomej. [więcej w: studnie chłonne, instalacje sanitarne poradnik do ogrodu, instalacje sanitarne poradnik ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: instalacje sanitarne poradnik jętka wymiary studnie chłonne