Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

Naprezenie dopuszczalne dla stali przyjmuje sie 1400 kG/cm2.

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

W węzłach poszczególne elementy żelbetowe i stalowe dźwigara łączy się za pomocą sworzni stalowych. Na wiązarach kratowych układa się bezpośrednio płyty dachowe lub też zamocowuje się najpierw płatwie, a na nich dopiero układa się płyty dachowe. Usztywnienie podłużne wiązarów przy małych rozpiętościach traktów stanowią same płyty dachowe. Przy większych rozpiętościach stosuje się podłużną kratownicę stężającą. Inna odmiana konstrukcji prefabrykowanego dachu płaskiego. Wiązar dachowy składa się z dwóch części połączonych z sobą kalenicy na stalową nakładkę i śruby. Bezpośrednio na wiązarach układa się prefabrykowane płyty dachowe. Fragment zmontowanego dachu tego typu jest na jednym z budynków w Gdańsku. Jest to konstrukcję dachu płaskiego złożoną z prefabrykowanych słupków, krokwi i płatwi. Konstrukcja tego typu należy do ciężkich i nieekonomicznych. Dachy strome. Dość rozpowszechnionym typem dachu stromego stosowanym w Polsce w budynkach realizowanych metodami uprzemysłowionymi jest dach systemu MiastoprojektGdańsk. Dach stosowany jest do budynków dwutraktowych o szerokości 9;.12 m o układzie konstrukcyjnym zarówno podłużnym jak i poprzecznym. Dach składa się z następujących elementów konstrukcyjnych: a) z żelbetowego wiązara kratowego, składającego się z dwóch wiązarów połówkowych, b) z żelbetowego prefabrykowanego rusztu pod dachówkę lub z żelbetowej płyty pokrycia. Łączenie elementów wykonuje się za pomocą stalowych nakładek, śrub lub wieszaków. Dach montuje się bezpośrednio na stropie poddasza. Podnoszenie elementów kratowych odbywa się przez zaczepienie uchwytu za dwa środkowe węzły pasa górnego, a rusztów dachowych za skrajne żebra stężające. W czasie montażu zakłada się tymczasowe stężenia, dla zamocowania których wykorzystuje się otwory montażowe wykonane w elementach wiązara. Skrajną podporę wiązara zakotwia się w wieńcu. W tym celu wypuszcza się z wieńca odpowiednio wygięte strzemiona. Przed ustawieniem podpory wiązara podlewa się wieniec żelbetowy lub płytę stropową zaprawą cementową. Ruszty układa się na górnym pasie wiązarów po uprzednim nałożeniu na nie warstwy zaprawy cementowej. [hasła pokrewne: pejzaże zimowe, cennik wienerberger, oranżeria pergamin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cennik wienerberger oranżeria pergamin pejzaże zimowe