Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

Odwodnienia ścian oporowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Kraniec każdej ściany jest bowiem najbardziej narażony na uszkodzenia, które tam zapoczątkowane przenosza się nieraz dalej wzdłuż muru, prowadząc często do zniszczenia całości budowli. Każdą Ścianę oporową należy zakończyć skrzydłami (nazywanymi także końcówkami), które mogą być równoległe lub prostopadle do ściany. Projektuje się je według zasad stosowanych w odniesieniu do przyczółków mostowych, z tym że o ile przyczółki mostowe najczęściej mają skrzydła prostopadłe, to w ścianach oporowych właściwsze są skrzydła równoległe ze względu na różnice w położeniu ściany i przyczółka względem podtrzymywanego nasypu. Skrzydła równoległe umożliwiają łatwiej uzyskać złączenie z terenem bądź przez stworzenie stożka nasypowego, bądź przez stopniowe zmniejszenie wysokości aż do granicy wynikającej z uksztaltowania terenu. Można zaprojektować tu również skrzydła ukośne. Stożki nasypowe zwykle pokrywa się brukiem lub inną trwałą okładzina. Skrzydła prostopadłe wypuszcza się przy nasypach na zewnątrz ściany tak daleko, jak tego wymaga wysokość ściany i pochylenie przyległej skarpy; skrzydła te stosuje się np. przy ścianach oporowych podtrzymujących tarasy wysunięte poza obręb przyległych dróg itp. Niezmiernie ważne jest należyte odwodnienie ściany oporowej, umożliwiające odpływ wody spoza ściany. Nagromadzenie się wody, na której parcie ściana nie była obliczona, prowadzi do zachwiania jej równowagi, wychylenia lub nawet zawalenia. Uwzględnianie zaś w obliczeniach parcia wody może być nieuzasadnione ze względów ekonomicznych. Dlatego też z reguły zakłada się za ścianą sączek kamienny w postaci pryzmy kamieni lub żwiru o szerokości 0,30+1,0 m, często z rurką drenarską przy dnie. [podobne: pejzaże zimowe, cennik wienerberger, oranżeria pergamin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cennik wienerberger oranżeria pergamin pejzaże zimowe