Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

Kopuly bezzebrowe.

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Rozpiętość kopuł bezżebrowych dochodzi do 60 m. Przy odpowiedniej krzywiźnie kopuły występują w niej tylko naprężenia ściskające zarówno w kierunku południkowym jak i równoleżnikowym. Odpowiednio do kierunku działania sił, zbrojenie powłok rozmieszcza się w kierunku równoleżnikowym i południkowym, przy czym liczba prętów zbrojenia południkowego wzrasta w kierunku wezgłowi kopuły. W przypadku kopuł o większych rozpiętościach, gdy grubość powłok wynosi 8 cm i więcej, stosuje się podwójną siatkę wkładek w celu zapobieżenia powstawaniu rys termicznych lub skurczowych. W wezgłowiu kopuły, gdzie występują znaczne siły rozporowe, stosuje się silnie zbrojony pierścień. Niezależne od tych sił rozporowych w pobliżu dolnego pierścienia dźwigającego sklepienie kopuły występują znaczne siły ściskające, dla przeniesienia których celowe jest zastosować zmienną grubość kopuły, powiększającą się w kierunku wezgłowi. Szczegół połączenia kopuły o zmiennej grubości z pierścieniem oporowym. Kopuły obrotowe wykonuje się niekiedy przy zastosowaniu szklanych kształtek służących do oświetlenia wnętrza pomieszczenia. Kształtki te mieszczą się w grubości powłoki i rozstawione są tak, aby w żelbetowych żeberkach utworzonych przez odpowiednie rozstawienie kształtek można było umieścić pręty zbrojenia równoleżnikowego i południkowego.Pokrycie kopuł wykonuje się z papy, ruberoidu, blachy itp. Kopuły szklanożelbetowe dla zabezpieczenia przed przepuszczaniem wody uszczelnia się od zewnątrz wodoszczelnym kitem asfaltowym. Wobec dużego przewodnictwa cieplnego kopuł szklanożelbetowych, w celu uniknięcia pokrywania się podniebienia kopuły rosą lub warstewką lodu należy przewidzieć podgrzewanie kopuły ciepłym powietrzem rozprowadzanym po jej wewnętrznej powierzchni. [przypisy: olx starogard, rolety antywłamaniowe cena, olx włoszczowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx starogard olx włoszczowa rolety antywłamaniowe cena