Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

DACHY Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

Posted in Uncategorized  by admin
November 15th, 2018

Uwagi ogólne Monolityczne dachy żelbetowe eliminują tylko drewno konstrukcyjne z więźby dachowej. Dalszym postępem w kierunku niemal całkowitego usunięcia drewna z konstrukcji dachowej są dachy prefabrykowane. Z punktu widzenia wielkości elementów możemy dachy prefabrykowane podzielić na: a) dachy prefabrykowane z elementów małowymiarowych o ciężarze pojedynczego elementu nie przekraczającym 300 kG, b) dachy prefabrykowane z elementów wielkowymiarowych. O ile pierwsze z nich mogą być montowane ręcznie lub przy użyciu lekkich podnośników, o tyle drugie wymagają zastosowania budowlanych żurawi montażowych. 4.3.2. Dachy płaskie z płyt prefabrykowanych Dachy tego typu stosowane są najczęściej w budynkach mieszkalnych bez użytkowego poddasza. Płyty układane są na murkach ażurowych z cegły pełnej lub dziurawki oraz na żelbetowych płatwiach opartych na niskich słupkach lub na ścianach podłużnych. Do krycia dachów stosuje się następujące rodzaje płyt prefabrykowanych: a) płyty żwirobetonowe, płyty produkuje się z żwirobetonu marki 140 zbrojonego stalą o Qr = 2500 kG/cm b) płyty dachowe pełne, żwirobetonowe wykonywane z betonu o marce 200; wymiary płyt 150X49,5X6 cm, ciężar ok. 108 kG, c) płyty dachowe korytkowe wykonywane również z betonu żwirowego marki 200 o wymiarach 299X49,5X 10 cm i ciężarze ok. 145 kG, d) płyty dachowe wielootworowe (np. typu cegła żerańska). Długość oparcia wyżej opisanych prefabrykowanych płyt dachowych na murach lub żelbetowych płatwiach przyjmuje się minimum 4,5 cm. Styki między płytami wypełnia się zaprawą, a otwory od czoła zasklepia się uprzednio gęstą zaprawą cementową. Na płytach stosuje się zwykle cienką gładź wyrównawczą pod pokrycie papą. W Szwecji, a ostatnio w Polsce stosuje się do krycia dachów płyty gazobetonowe zbrojone. Płyty przymocowuje się do żelbetowych płatwi w ten sposób, że do wystających z płatwi strzemion przyspawa się podłużny pręt okrągły, za który przewleka się paski bednarki, które odgina się na wierzch płyt i przybija gwoździami. W stykach czołowych płyt stosuje się odcinki stalowych prętów okrągłych, które zalewa się zaprawą cementową. W NRF stosuje się podobne rozwiązania płaskich dachów z zastosowaniem gazobetonowych płyt dachowych opartych na płatwiach żelbetowych. Minimalne pochylenie dachu wynosi 5010. [podobne: odległość szamba od granicy działki, rolety antywłamaniowe cena, pielęgnacja betonu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: odległość szamba od granicy działki pielęgnacja betonu rolety antywłamaniowe cena