Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

Budowle oporowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Budowle oporowe, jak nabrzeża portowe, umocnienia brzegowe, ściany oporowe, przyczółki mostowe itp., w których ścianka podtrzymuje i ogranicza grunt naziomu wyższego. Ponadto ścianki szczelne mogą stanowić konstrukcję nośną budowli, od której nie wymaga się szczelności. Przykładem mogą być filary małych mostów, wykonane jako ściana z brusów uchwycona u góry oczepem, niektóre urządzenia odbojowe w portach, skonstruowane w podobny sposób (kierownice), ostrogi umocnień brzegowych itp. Podział ścianek szczelnych Najważniejszym dla praktyki kryterium podziału Ścianek szczelnych jest materiał, z jakiego wykonane są brusy. Scianki mogą być zatem: a) drewniane, b) stalowe, c) betonowe (w najogólniejszym tego słowa znaczeniu, obejmującym również żelbet i beton sprężony). Ścianki szczelne drewniane są prototypem wszelkich ścianek tego rodzaju; dawniej wyłącznie stosowane, dziś wypierane są stopniowo przez ścianki z innych materiałów, ograniczane do konstrukcji podrzędnych lub stosowane wówczas, gdy inne rodzaje ścianek ze względu na szkodliwe dla nich warunki nie powinny być stosowane. Scianki te nie są jednak uniwersalne i również nie zawsze mogą być użyte (np. w wodzie morskiej nawiedzonej przez drewnojady lub gdy grunt jest bardzo zwarty bądź kamienisty). Ponadto wymiary drzew, z których wycinane są brusy ograniczają ich grubość, a zatem i stosowalność. Odmianę brusów pełnych stanowią brusy z desek łączonych na śruby lub klej. Jako drewna używa się dziś niemal wyłącznie sośniny, możliwie o dużej żywiczności. Swierk i jodła, ze względu na swą kruchość, dębina zaś ze względu na duży koszt i braki na rynku mniej nadają się do tego celu. Ścianki stalowe nadają się do wszelkiego rodzaju budowli i są w powszechnym użyciu, przy czym z każdym rokiem powiększa się zakres ich stosowania i liczba typów brusów oraz polepsza jakość używanej stali. Nie można ich jednak stosować wówczas, gdy woda, z którą mają sie stykać, zawiera składniki szkodliwe dla stali. Składniki te mogą wywierać szkodliwy wpływ chemiczny (kwasy, niektóre sole) lub mechaniczny (piasek niesiony przez silne prądy i powodujący ścieranie stali). [hasła pokrewne: stropodach niewentylowany, wienerberger cennik, obliczanie współczynnika przenikania ciepła ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: obliczanie współczynnika przenikania ciepła stropodach niewentylowany wienerberger cennik