Drzwi zewnetrzne
Just another WordPress site

Konstrukcja ław pod rzędem słupów

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Posadowienie słupów na wspólnej lawie stosuje się wówczas, gdy: — slupy są gęsto rozmieszczone, — występują duże różnice sil w slupach, istnieje duża różnica ściśliwości podłoża. Różnica pomiędzy ławą pod rzędem słupów a ławą podścienną polega głównie na zbrojeniu; w ławach pod słupami zbrojenie wynikające ze schematu statycznego przebiega równolegle do osi ławy, ponieważ ława stanowi belkę rozpiętą między słupami. Przekrój poprzeczny ławy może być prostokątny, trapezowy lub teowy. Ławy =są betonowe. Stosuje się je wówczas, gdy momenty zginające w ławie są nieduże. W przybliżeniu można to oszacować w ten sposób, że rozstaw słupów i wysokość ławy to spełniają zależność 2 to (naprężenia w betonie rozchodzą się pod kątem 45 0 ), a słupy są obciążone równymi siłami. Ławy są żelbetowe. Przekrój prostokątny stosuje się przy ograniczonej wysokości ławy. Przekrój teowy jest stosowany najczęściej. Wysokość ławy przyjmuje się równą od 1/16 do 1/10 rozstawu słupów. W kierunku podłużnym ława może mieć wysokość stałą, a gdy występują znacznie większe momenty pod słupami niż w przęsłach, ława może mieć skosy. Szerokość ławy wynika z naprężeń dopuszczalnych dla podłoża. Grubość może być stała lub malejąca ku krawędziom i wynika ona z momentów zginających wspornik ławy w kierunku poprzecznym. Jeżeli obciążenie słupów jest wprost proporcjonalne do ich wzajemnej odległości, ło szerokość ławy jest zwykle na całej długości jednakowa. Jeżeli występują znaczne różnice w obciążeniach słupów, to pod słupem silniej obciążonym lawę odpowiednio się poszerza, przy czym zmiana szerokości powinna być łagodna, przy zastosowaniu skosów 1 : 3. [hasła pokrewne: pejzaże zimowe, cennik wienerberger, oranżeria pergamin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cennik wienerberger oranżeria pergamin pejzaże zimowe